Dzień: 13 września 2020

Plan pracy wychowawczo-dydaktycznej

dla grupy dzieci 5-letnich ,,Poziomki”

na miesiąc: wrzesień 2020

Legenda: PP- procesy poznawcze, Z- edukacja zdrowotna, E/W- edukacja emocjonalna i wprowadzenie w świat wartości, S/T- edukacja społeczna i otoczenie techniczne, J-edukacja językowa, P/E- edukacja przyrodnicza i ekologiczna, Mat-edukacja matematyczna, Pl- plastyka, Muz- muzyka, L/T- literatura i teatr, WNJ – wczesna nauka języka, R- obszar religijny.

Tydzień: III

Temat kompleksowy: Dbamy o higienę

Zabawy ruchowe:

-,,Ruch to zdrowie”

-,,Wesołe i smutne zęby”

-,,Czyste ręce”

Cele operacyjne:

Dziecko:

-podskakuje obunóż, gdy nauczyciel przestaje grać na tamburynie;

-podskakuje, gdy słyszy wesołą muzykę, chodzi ze spuszczoną głową, gdy słychać smutną muzykę;

-ilustruje ruchem etapy mycia rąk;

Data

Sytuacja edukacyjna (temat, metoda)

Zamierzone osiągnięcia dziecka (cele operacyjne)

Rodzaj aktywności

Poniedziałek

14.09

1.Rozmowa inspirowana treścią opowiadania ,,Przygoda Magdy z witaminami”.

2.Apteczka pierwszej pomocy- praca plastyczna.

-dostrzega związek pomiędzy chorobą a leczeniem;

-wie, że lekarstwa zawsze podaje dorosły;

-przestrzega zakazu zabawy lekarstwami;

-opisuje rolę lekarza, pielęgniarki oraz poznaje ich ubiór i narzędzia pracy;

-poznaje nazwy specjalności lekarskich (laryngolog, okulista, stomatolog);

-koloruje przedmioty, które znajdują się w apteczce;

-wycina obrazki i nakleja je na złożoną kartkę papieru;

J

Z

Pl

Wtorek

15.09

1.,, Jedz owoce i jarzyny-one mają witaminy!- zabawa dydaktyczna.

2.Osłuchanie z piosenką ,,Moda na czyste rączki.

,,Policzanki”- karta pracy s.7

-sprawnie klasyfikuje obrazki i uzasadnia wg jakiego kryterium (owoce, jarzyny);

-segreguje obrazki wg koloru;

-stosuje figury liczbowe dla oznaczenia ilości;

-wie, że aby być zdrowym należy jeść warzywa i owoce;

-określa tempo, nastrój piosenki;

-reaguje w określony sposób na pauzę;

-wymienia etapy mycia rąk;

Mat

Muz

Z

Środa

16.09

1.,,Mikroby”-ilustracja utworu E. Burakowskiej za pomocą pacynek.

2.Zestaw ćwiczeń ruchowych nr 2 wg M. Lipiejko.

,,Policzanki”- karta pracy s.7.

-zna sposoby ochrony przed chorobami (odpowiedni ubiór do pogody, zjadanie warzyw i owoców, mycie się);

-zna i samodzielnie stosuje etapy mycia rąk;

-wymienia miejsca, w jakich można spotkać bakterie (niemyte ręce, niemyte warzywa i owoce, kurz na podłodze);

-dostrzega związek między troską o zdrowie a chorobą (sposób ubierania się, zasłanianie ust podczas kasłania, mycie rąk);

-ustawia się w parach;

-ustawia się w szeregu;

-wykonuje skłony tułowia w przód, w bok;

-wykonuje skrętoskłony;

J,Z

Z

Czwartek

17.09

1.,,Zdrowy jak ryba”-praca plastyczna w grupach.

2.Nauka piosenki ,,Moda na czyste rączki”.

,,Przygotowanie do czytania, pisania i liczenia”- karta pracy s.4.

-odrysowuje postać na kartce papieru;

-maluje farbami używając kawałków gąbki;

-powtarza słowa piosenki;

-śpiewa piosenkę;

-ilustruje ruchem treść piosenki;

Pl

J

Muz

Z

Piątek

18.09

1.Rozmowa w oparciu o ilustracje i utwór E. Szpali ,, O Julce i jej bolącym ząbku”.

2.Zestaw ćwiczeń gimnastycznych nr 2 wg M. Lipiejko.

,,Rysuj po śladzie”- karta pracy s.9.

-wymienia zasady dbania o zęby (wizyty kontrolne u dentysty, po zjedzeniu słodyczy należy dokładnie umyć zęby, po wieczornym myciu zębów nie powinno się nic jeść i pić, z wyjątkiem wody mineralnej);

-zna etapy mycia zębów;

-przełamuje lęk przed dentystą;

-układa historyjkę obrazkową;

-stosuje określenia: najpierw, potem;

-utrzymuje równowagę podczas przejścia po linie;

-dobiera się w pary;

-ustawia się w rzędzie.

J,Z

E/W

PP

J

Z

                                  Zatwierdziła:                                         Opracowała:

                         s. Barbara Olszewska                                   Małgorzata Jasiórska

Plan pracy wychowawczo-dydaktycznej

dla grupy dzieci czteroletnich „Stokrotki”

na miesiąc: wrzesień 2020 r.

Legenda: PP – procesy poznawcze, Z –zdrowotna, E/W –emocjonalna i wprowadzanie w świat wartości, S/T – społeczna i otoczenie techniczne, J –językowa, P/E – przyrodnicza i ekologiczna, Mat – matematyczna, Pl – plastyczna, Muz – muzyczna

Tydzień III

Temat kompleksowy: „Dbamy o higienę”

Legenda: PP – procesy poznawcze, Z – zdrowotna, E/W – emocjonalna i wprowadzenie w świat wartości, S/T – społeczna i otoczenie techniczne, J – językowa, P/E – przyrodnicza i ekologiczna, Mat – matematyczna, Pl – plastyczna, Muz – muzyczna

Zabawy ruchowe:

-„Tańczymy labada”

-„A psik”

-„Mam chusteczkę haftowaną”

Cele operacyjne:

Dziecko:

– uczestniczy w zabawie, porusza się po obwodzie koła w rytm piosenki i pokazuje części ciała

-porusza się godnie z rytmem wystukanym przez n-la

-ustawia się w kole

Data

Sytuacja edukacyjna

(temat, metoda)

Zamierzone osiągnięcia dziecka

(Cele operacyjne)

Rodzaj aktywności

14.09.

pon.

1.Rozmowa kierowana na podstawie wiersza pt. ”Katar” J. Brzechwa.

2.Zestaw zabaw ruchowych nr 2.

Dziecko:

-potrafi wypowiedzieć się na temat czytanego wiersza

-wie, że należy używać chusteczek higienicznych i zasłaniać buzię podczas kichania i kaszlu, aby minimalizować ryzyko przenoszenia się wirusów i bakterii

-dba o higienę poprzez codzienne mycie rąk: zwłaszcza po pobycie w toalecie, po zabawie na podwórku, z psem oraz po wytarciu nosa

-wie, że mycie rąk jest konieczne, aby uniknąć różnych chorób i zna etapy mycia rąk

-wie, co to jest higiena osobista i jak o nią dbać

-biega swobodnie po sali w różnych kierunkach

-wykonuje skłony tułowia w przód

J

PP

Z

Z

15.09.

wtorek

1.”Ręcznik” – kolorowanie kredkami.

2.Osłuchanie z piosenką „W zdrowym ciele zdrowy duch”.

Dziecko:

-wie, do czego służy ręcznik, mydło, szczoteczka, pasta

-ozdabia ręcznik wg własnego pomysłu (Karty pracy s. 40)

-słucha z uwagą utworu

-odpowiada na pytania dotyczące tekstu

-wymienia zdrowe produkty

Pl

PP

Muz

16.09.

środa

1.Klasyfikowanie przedmiotów na podstawie opowiadania ”Zuzia idzie do lekarza” –

2.Zestaw zabaw ruchowych nr 2.

Dziecko:

-gromadzi przedmioty ze względu na przeznaczenie

-poznaje zawód lekarza i pielęgniarki

-maszeruje wokół chusty animacyjnej

-reaguje na sygnał dźwiękowy

Mat

PP

Z

17.09.

czw.

1.”Czyste ręce” – technika łączna.

2. „W zdrowym ciele zdrowy duch” – nauka słów piosenki.

Dziecko:

-odciska pomalowane dłonie na kartce

-ugniata i rozciera plastelinę tworząc krople wody

-koloruje kran

-śpiewa zbiorowo piosenkę

-przyjmuje prawidłową postawę podczas śpiewu

Pl

Muz

18.09.

piątek

1.Rozmowa kierowana na podstawie wiersza „Dbajmy o zdrowie!”

B. Szelągowskiej.

2.Zestaw zabaw ruchowych nr 2.

Dziecko:

-wymienia sposoby dbania o zdrowie

-wie, że należy jeść owoce i warzywa

– wymienia przedmioty potrzebne do dbania o zdrowie i higienę

-segreguje przedmioty według ich zastosowania

-ustawia się w kole z innymi dziećmi

-wachluje chustą, reaguje na sygnał n-la i wbiega pod chustę

J

Mat

Z

Zatwierdziła:                                                         Opracowała:

                s.Barbara Olszewska                                           Katarzyna Hofman

Plan pracy wychowawczo-dydaktycznej

dla grupy dzieci trzyletnich „Aniołki”

na miesiąc: wrzesień 2020 r.

Tydzień I

Temat kompleksowy: „To jestem ja”

Legenda: PP – procesy poznawcze, Z –zdrowotna, E/W –emocjonalna i wprowadzanie w świat wartości, S/T – społeczna i otoczenie techniczne, J –językowa, P/E – przyrodnicza i ekologiczna, Mat – matematyczna, Pl – plastyczna, Muz – muzyczna

Zabawy ruchowe:

– „Kolory”

– „Samochody”

– „Kółko graniaste”

Cele operacyjne:

Dziecko:

– maszeruje w rozsypce

– siada w wyznaczonym miejscu

– przewraca się w bezpieczny sposób

Data

Sytuacja edukacyjna

(temat, metoda)

Zamierzone osiągnięcia dziecka

(Cele operacyjne)

Rodzaj aktywności

01.09

wtorek

1. Osłuchanie z piosenką „Krasnoludki

Dziecko:

– uważnie słucha piosenki

– ilustruje słowa piosenki ruchem

Muz

02.09

środa

1.„Zabawne klocki”- układanie rytmów

2. Zestaw zabaw ruchowych

nr 1

Dziecko:

– ustawia klocki w szeregu, buduje wieżę

– układa rytm z 2 elementów

– przyjmuje pozycję siadu skrzyżnego

Mat

Z

03.09

czwartek

1.„Moja głowa” – malowanie farbami za pomocą palca

Dziecko:

– maluje farbami za pomocą palca brakujące elementy twarzy tj. oczy, usta, nos

Pl

04.09

piątek

1. „Znam już przedszkole” – rozwiązywanie prostych zagadek słownych

2. Zestaw zabaw ruchowych

nr 1

Dziecko:

– uważnie słucha zagadek

– podejmuje próbę udzielenia odpowiedzi

– siada w rozsypce w pozycji siadu prostego

J

Z

                                  Zatwierdziła:                                                     Opracowała:

                             s. Barbara Olszewska                                       Dorota Chojnacka

 

Tydzień II

Temat kompleksowy: „Moja grupa”

Zabawy ruchowe:

– „Kolory”

– „Samochody”

– „Latawce”

Cele operacyjne:

Dziecko:

– maszeruje po kole

– siada w wyznaczonym miejscu

– reaguje na sygnał nauczyciela

Data

Sytuacja edukacyjna

(temat, metoda)

Zamierzone osiągnięcia dziecka

(Cele operacyjne)

Rodzaj aktywności

07.09

pon

1.Rozmowa na podstawie wiersza E. Stadtmuller „W naszym przedszkolu”

2. „Obrazek z plasteliny” – ugniatanie plasteliny

Dziecko:

– podejmuje przedstawia się na forum grupy

– uważnie słucha opowiadania

– wie, jak zmiękczyć plastelinę

– starannie odbija piórko lub dłoń w plastelinie

J

Pl

08.09

wtorek

1. Osłuchanie z piosenką „Wesoła zabawa”

Dziecko:

– uważnie słucha piosenki

Muz

09.09

środa

1.„Nasza szafka z zabawkami”- segregowanie zabawek

2. Zestaw zabaw ruchowych nr1

Dziecko:

– orientuje się jakie zabawki powinny stać na wskazanej półce

– klasyfikuje np. duże auta, małe auta, koparki itp.

– przyjmuje pozycję siadu skrzyżnego

Mat

Z

10.09

czwartek

Mój kwiatek” – wyklejanie kolorowym papierem

Dziecko:

– wie, jak używać kleju

– przykleja kawałki kolorowego papieru na kwiatka

Pl

11.09

piątek

1„Bezpieczna zabawa” – swobodna rozmowa na temat bezpieczeństwa w czasie zabaw

2. Zestaw zabaw ruchowych nr 1

Dziecko:

– odróżnia dobre zachowanie od złego w czasie zabaw

– wie, jak należy zgodnie bawić się z kolegami

– siada w rozsypce w pozycji siadu prostego

J

Z

                                     Zatwierdziła:                                                     Opracowała:

                                s. Barbara Olszewska                                       Dorota Chojnacka

 

Tydzień III

Temat kompleksowy: „Moja droga do przedszkola”

Zabawy ruchowe:

– „Kierowcy”

– „Trasa”

– „ Czerwone , zielone światło”

Cele operacyjne:

Dziecko:

– dobiera się w pary

– przechodzi po skakance, stopa za stopą

– bezpiecznie porusza się po sali, reaguje na sygnał wzrokowy

Data

Sytuacja edukacyjna

(temat, metoda)

Zamierzone osiągnięcia dziecka

(Cele operacyjne)

Rodzaj aktywności

14.09

pon

1.Rozmowa kierowana na podstawie opowiadania E. Stadtmuller „Pan Świetlik”

2. „Sygnalizator świetlny” – malowanie palcami

Dziecko:

– wie, jak bezpiecznie przechodzić przez ulicę

– ogląda obrazki, zwraca uwagę na to, co przedstawiają

– wymienia nazwy różnorodnych pojazdów

– maluje palcem wg wzoru

– wie, jakich kolorów należy użyć do pracy plastycznej

J

PP

Pl

J

15.09

wtorek

1. Osłuchanie z piosenką „Na skrzyżowaniu”

Dziecko:

– uważnie słucha piosenki

– wypowiada się na temat utworu

– wie, jak należy się zachować kiedy świeci zielone, a kiedy czerwone światło sygnalizatora

Muz

J

16.09

środa

1.„Segregowanie samochodów” – klasyfikacja

2. Zestaw zabaw ruchowych

nr 2

Dziecko:

– klasyfikuje samochody wg podanego kryterium ( kolor, wielkość)

– biega swobodnie po sali w różnych kierunkach

– wykonuje skłony tułowia w przód

Mat

Z

17.09

czwartek

1.„ Koła, pasy” – ćwiczenia grafomotoryczne

Dziecko:

– rysuje po śladzie koła i przejście dla pieszych

Pl

18.09

piątek

1. „Co już wiem na temat ruchu drogowego?” – Quiz dydaktyczny

2. Zestaw zabaw ruchowych

nr 2

Dziecko:

– uważnie słucha pytania

– udziela poprawnej odpowiedzi Tak /Nie

– maszeruje wokół chusty animacyjnej

– reaguje na sygnał dźwiękowy

J,

PP

Z

                                     Zatwierdziła:                                                 Opracowała:

                             s. Barbara Olszewska                                       Dorota Chojnacka

Tydzień III

Plan pracy wychowawczo-dydaktycznej

dla grupy dzieci sześcioletnich „Biedronki”

na miesiąc: WRZESIEŃ 2020 r.

Legenda: PP- procesy poznawcze, Z- edukacja zdrowotna, E/W- edukacja emocjonalna i wprowadzenie w świat wartości, S/T- edukacja społeczna i otoczenie techniczne, J-edukacja językowa, P/E- edukacja przyrodnicza i ekologiczna, Mat-edukacja matematyczna, Pl- plastyka, Muz- muzyka, L/T- literatura i teatr, WNJ – wczesna nauka języka, R- obszar religijny.

Tydzień III

Temat kompleksowy: DBAMY O ZDROWIE

Zabawy ruchowe:

– „Rekin”
– „Skok po zdrowie”

– „Hop, bęc”

– „Pogotowie ratunkowe”

Cele operacyjne:

Dziecko:

– wykonuje polecenia nauczyciela
– skacze obunóż

– wykonuje przysiad

– reaguje na sygnał

Data

Sytuacja edukacyjna

(temat, metoda)

Zamierzone osiągnięcia dziecka

(Cele operacyjne)

Rodzaj aktywności

14.09
pon.

1.„Jak dbamy o zdrowie?” – rozmowa kierowana na podstawie ilustracji.

Karta pracy str. 64 „Wzorki dla Janka i Olki

2. Zestaw ćwiczeń gimnastycznych nr 2 wg M. Lipiejko.

– odpowiada na pytania zdaniami,

– wie, jak dbać o zdrowie(dbanie o higienę, odpowiednia ilość snu, zdrowe odżywianie, aktywność fizyczna)
– zna etapy mycia rąk,
– rysuje linie proste i skośne po śladzie
– prowadzi rękę z góry na dół

– ustawia się w rozsypce, szeregu,

– chodzi wielkimi i małymi krokami,

– maszeruje po obwodzie koła

J, PP

Z,S/T

Z

Z

Z

15.09

wt.

1.”W łazience” – określenia położenia przedmiotów w przestrzeni.

Karta pracy Nowe Przygody Olka i Ady cz.1 s. 4.

2. „O zdrowiu””- osłuchanie i zabawa ruchowa z piosenką.

– określa położenie przedmiotów w przestrzeni: na, pod, za, obok, przed,

– wytycza kierunki od obranego przedmiotu,

– wyróżnia głoski w nagłosie i wygłosie

– słucha piosenki,

– wie, dlaczego dziecko tryska zdrowiem

– powtarza słowa refrenu

Mat.
Mat.

 

PP


Z, Muz
Muz

16.09

śr.

1. „Słuchanie wiersza B. Szelągowskiej „ Dbajmy o zdrowie”. Rozmowa na podstawie treści wiersza.

2.”Czyste ręce mamy” – praca plastyczna.

– uważnie słucha,

– wie, na czym polega praca lekarza,

– wymienia sytuacje, w których należy pójść do lekarza,
– obrysowuje swoje dłonie,

– wycina po linii falistej,

– wykleja kran folią aluminiową

PP
S/T

Pl.

17.09

czw.

1.”Czyste ręce mamy” – tworzenie tła.

2. Zabawy muzyczno-ruchowe z wykorzystaniem piosenki

O zdrowiu”.

– maluje pastelami,

– starannie zamalowuje powierzchnię kartki,

– dba o estetykę pracy,

– interpretuje muzykę ruchem,

– śpiewa refren piosenki

Pl.

Pl.

Z,

Muz.

18.09

pt.

1. „Środki czystości”- rozwiązywanie zagadek słownych.

2.Zestaw ćwiczeń gimnastycznych nr 2 wg M. Lipiejko.

– skupia uwagę,

– wymienia nazwy przyborów higienicznych,

– dzieli słowa na sylaby
– porusza się na czworakach,

– turla piłkę w tunelu

-współpracuje w zespole

PP,

S/T
J

Z
Z

                                         Zatwierdziła:                                                                                  Opracowała:

                             s.Barbara Olszewska                                                        Honorata Chudzik

Drodzy Rodzice!

  1. Przypominam, iż do 15 tj. wtorku jest czas na ubezpieczenie dziecka. Nie uiszczenie w tym czasie wpłaty uznajemy za rezygnację z ubezpieczenia w przedszkolu. Proszę więc o dostarczenie polisy ubezpieczenia dziecka od nieszczęśliwych wypadków najpóźniej do dnia 15 września przez pracownika przedszkola pełniącego dyżur w holu lub osobiście do kancelarii.

  2. Proszę Rodziców, którzy jeszcze nie dostarczyli wypełnionej deklaracji z numerem telefonu do natychmiastowego kontaktu o szybkie ! dostarczenie do kancelarii lub podanie przez pracownika będącego w holu na dyżurze.

  3. W celach organizacyjnych przedszkola i zapewnienia bezpieczeństwa dzieciom dziękuję Rodzicom za dostosowanie się do zaproponowanych godzin przyprowadzania dzieci do przedszkola.

  4. Bardzo proszę poinformować osoby, które są upoważnione w waszym imieniu do odbioru dzieci by dostosowały się do godzin odbioru. Są to godziny 13.00 – 14.00 i od 15.00 – 16.00 / Wyjątek we wrześniu mają tylko dzieci nowo przyjęte, które nie korzystają z posiłków. Chyba iż odchodzą z rodzeństwem starszym po obiedzie to proszę odebrać ich o godz. 13.00 nie wcześniej ./

W imieniu dzieci i własnym dziękuję za pomoc:

  • Babci Basi z grupy Stokrotki – za uszycie woreczków na kapcie dla dzieci.

  • Tatusiowi Niny z grupy Aniołki – za zainteresowanie się i naprawienie auta dziecięcego

  • Rodzicom Blanki z grupy Aniołki – za złożenie zakupionego regalu na przybory toaletowe i zawieszenie w łazience maluszków.

  • Tatusiowi absolwentek Weroniki i Wiktorii – za docięcie płyt na regał na zabawki podwórkowe w altance

                                                         z wyrazami wdzięczności dyrektor s. Barbara