Dzień: 8 września 2020

 

Drodzy Rodzice

Dla każdej grupy przedszkolnej został założony e-mail. Będzie służył on do komunikacji pomiędzy Państwem,a wychowawcami.

Dla poszczególnych grup wiekowych są to następujące adresy:

3-latki „Aniołki”- przedszkole.aniolki2020@op.pl
4-latki „Stokrotki”– stokrotki-przedszkole@wp.pl
5-latki „Poziomki”-grupa.poziomki2020@wp.pl
6-latki „Biedronki”– liskow.biedronki@wp.pl

Plan dydaktyczno- wychowawczy, tydzień I- wrzesień 2020

Plan pracy wychowawczo-dydaktycznej

dla grupy dzieci 5-letnich ,,Poziomki”

na miesiąc: wrzesień 2020

Legenda: PP- procesy poznawcze, Z- edukacja zdrowotna, E/W- edukacja emocjonalna i wprowadzanie w świat wartości, S/T- edukacja społeczna i otoczenie techniczne, J- edukacja językowa, P/E- edukacja przyrodnicza i ekologiczna, Mat- edukacja matematyczna, Pl- plastyka, Muz-muzyka, L/T literatura i teatr

Tydzień: I

Temat kompleksowy: W naszym przedszkolu

Zabawy ruchowe:

,,Zabawki”;

-,,Dzieci w domkach-dzieci na spacer”;

-,,Bałagan i porządek”

Cele operacyjne:

Dziecko:

-reaguje na przerwę w muzyce, naśladując ruchem czynność związaną z daną zabawką (piłka, samochód, lalka);

-na sygnał (klaśnięcie) wraca w ustalone miejsce;

-na komendę ,,Bałagan!” naśladuje porozrzucane zabawki, na komendę ,,Porządek” siada w rzędzie

Data

Sytuacja edukacyjna (temat, metoda)

Zamierzone osiągnięcia dziecka (cele operacyjne)

Rodzaj aktywności

Wtorek

01.09

1.,,W naszej sali i w przedszkolu”- rozmowa na podstawie ilustracji, przypomnienie zasad obowiązujących w przedszkolu.

2. ,,Przedszkole- drugi dom”- zabawy ruchowe przy muzyce, nauka słów piosenki

-nazywa pomieszczenia przedszkolne i wie jak się w nich zachowywać;

-rozpoznaje wizytówkę z imieniem i cyfrą oraz potrafi ją odnaleźć w różnych miejscach;

-myje ręce po korzystaniu z toalety i przed jedzeniem;

-segreguje zabawki wg cech: koloru, wielkości

-sprząta zabawki

-reaguje na sygnały (pauza w muzyce);

– powtarza słowa piosenki z zachowaniem dynamiki (wolno, szybko);

J

PP

Z

Mat

S/T

PP

J, Muz

Środa

02.09

1.,,Jestem przedszkolakiem”- słuchanie opowiadania i rozmowa inspirowana jego treścią

2.Zestaw ćwiczeń gimnastycznych nr 1 wg M. Lipiejko

-uważnie słucha opowiadania;

-odpowiada na pytania dotyczące treści utworu

-nazywa oraz wskazuje przyczyny własnych emocji oraz innych osób;

-rysuje po śladzie (grafomotoryka s.1-2)

-na sygnał nauczyciela ustawia się w szeregu lub dwuszeregu;

-przyjmuje poprawną postawę podczas wykonywania różnych czynności

J

E/W

Pl

Z

Czwartek

03.09

1,,Rysowanie pod dyktando”- wykonanie portretu nauczyciela wg E. Gruszczyk-Kolczyńskiej i E. Zielińskiej

2. ,,Przedszkole- drugi dom”- zabawy ruchowe przy muzyce, nauka słów piosenki

-rozróżnia, wskazuje i nazywa poszczególne części ciała;

-sprawnie posługuje się ołówkiem i kredkami (prawidłowy chwyt, odpowiedni nacisk, precyzyjne ruchy);

-potrafi narysować twarz, dbając o szczegóły;

-rysuje po śladzie, koloruje najmniejsze koło (grafomotoryka s. 3-4);

-łączy ruch z muzyką;

-określa nastrój słuchanego utworu;

-powtarza słowa piosenki z zachowaniem dynamiki (wolno, szybko);

Z

Pl

Pl

Pl, Mat

Z

J, Muz

Piątek

04.09

1.,,Czy wiesz o kim mówię?”- rozwiązywanie zagadek słownych

2.Zestaw ćwiczeń gimnastycznych nr 1 wg M. Lipiejko

-zna imiona koleżanek i kolegów;

-dostrzega charakterystyczne cechy w wyglądzie koleżanki lub kolegi i rozpoznaje ich na podstawie opisu;

-reaguje na hasło: ,,Dzieci do domu!”

-dostrzega kolejność zdarzeń w historyjce obrazkowej

-w pustych okienkach rysuje tyle kropek, ile elementów znajduje na rysunku (Policzanki s.5);

-utrzymuje równowagę stojąc na jednej nodze;

-rzuca woreczkiem do celu;

-wykonuje skręty tułowia.

J

PP

Z

PP

Mat

Z

                             Zatwierdziła:                                                  Opracowała:
                         s. Barbara Olszewska                                     Małgorzata Jasiórska

Plan dydaktyczno- wychowawczy, tydzień I,II- wrzesień 2020

Plan pracy wychowawczo-dydaktycznej

dla grupy dzieci sześcioletnich „Biedronki”

na miesiąc: WRZESIEŃ 2019 r.

Legenda: PP- procesy poznawcze, Z- edukacja zdrowotna, E/W- edukacja emocjonalna i wprowadzenie w świat wartości, S/T- edukacja społeczna i otoczenie techniczne, J-edukacja językowa, P/E- edukacja przyrodnicza i ekologiczna, Mat-edukacja matematyczna, Pl- plastyka, Muz- muzyka, L/T- literatura i teatr, WNJ – wczesna nauka języka, R- obszar religijny.

Tydzień I

Temat kompleksowy: WSPOMNIENIA Z WAKACJI

Zabawy ruchowe:

– „Cześć kolego, koleżanko”

– „Zbieramy muszle”;

– „Zwierzątka”- ruchowo- naśladowcza;

Cele operacyjne:

Dziecko:
-wita się z kolegą/koleżanką
-reaguje na sygnał

– szybko reaguje na sygnał, wykonuje skłon podparty

– chodzi na czworakach;

Data

Sytuacja edukacyjna

(temat, metoda)

Zamierzone osiągnięcia dziecka

(Cele operacyjne)

Rodzaj aktywności

02.09

wt.

1. „Wakacyjne wspomnienia” – rozmowa kierowana inspirowana przeżyciami z wakacji.

 

Jak skutecznie myć dłonie”?- omówienie i przypomnienie prawidłowego sposobu mycia dłoni.

2. Osłuchanie z piosenką „Dziękuję, proszę, przepraszam”

– opowiada o swoich przeżyciach i przygodach podczas wakacji

– wskazuje na mapie Morze Bałtyckie i Tatry

– opisuje czynności jakie można wykonywać w lesie, nad morzem, w górach, na wsi.

– z uwagą słucha wypowiedzi innych
-uważnie słucha nauczyciela,
-zapamiętuje i stosuje poprawnie wszystkie etapy mycia dłoni.

– określa tempo i charakter utworu

– porusza się swobodnie w rytm muzyki, dostosowując tempo do tempa utworu

– powtarza w zabawie słowa refrenu

J,P

P

P

P, F

PP

Muz,

Z

PP,J

03.09

śr.

1. „ Zasady przedszkolaka’’ – rumowa inspirowana opowiadaniem nauczyciela.

2.Zestaw ćwiczeń gimnastycznych nr 1 wg M. Lipiejko

– słucha uważnie nauczyciela;
– poznaje nowe zasady dotyczące bezpieczeństwa i funkcjonowania na terenie przedszkola (przyjście i wyjście z przedszkola).

– ustawia się w dwuszeregu

– ustawia się w rozsypce

– reaguje na umówiony sygnał

J

Z

Z

Z, S/T

Z,S

04.09

czw.

1. „Jestem już biedronką”- wydzieranka.

2.Improwizacja ruchowa do piosenki „Dziękuję, proszę, przepraszam”

– maluje kredką, poprawnie ją chwytając

– wydziera drobne fragmenty kolorowego papieru, wylepia nimi biedronkę

– starannie rozciera plastelinę

– ocenia efekty własnej działalności

– tworzy własną improwizację ruchową do zwrotek piosenki

– powtarza słowa zwrotek

– uczestniczy w zabawie ruchowej z poznaną piosenką

Pl.

Pl.

Pl.
S

S,E/T

J

Z

05.09

pt.

1.„Kodeks przedszkolaka”-tworzenie kontraktu grupowego.

Karta pracy cz. I, str. 3 „Nowe przygody Olka i Ady”.

2.Zestaw ćwiczeń gimnastycznych nr 1 wg M. Lipiejko.

– ogląda ilustracje przedstawione przez nauczyciela
– opisuje ilustracje pełnymi zdaniami
– rozumie i wraz z nauczycielami tworzy kodeks przedszkolaka na nowy rok przedszkolny
– dzieli na sylaby wyrazy 2-sylabowe

-biega z zachowaniem zasad bezpieczeństwa
– wykonuje przysiady

PP

J

S,

J,S,E
J

S/T

S/T

                                           Zatwierdziła:                                                       Opracowała:

                                s.Barbara Olszewska                                   Milena Kujawska


Tydzień II

Temat kompleksowy: MOJA DROGA DO PRZEDSZKOLA

Zabawy ruchowe:

– „Skoki”
– „Środki lokomocji”

– „Przejście przez kładkę”

Cele operacyjne:

Dziecko:

– przeskakuje obunóż przez krążki;
– naśladuje ruch pojazdu na hasło (samolot, autobus,rower);

– wykonuje ćwiczenia równoważne;

Data

Sytuacja edukacyjna

(temat, metoda)

Zamierzone osiągnięcia dziecka

(Cele operacyjne)

Rodzaj aktywności

07.09
pon.

1. „Gdy zamierzasz przejść ulicę”
W. Chotomska- rozmowa inspirowana wierszem.

Karta pracy str.64 „Wzory dla Janka i Olki”
2. „Na drodze”- malowanie akwarelami.

– uważnie słucha utworu;
– zna zasadę poruszania się w sąsiedztwie drogi;
– przypomina sobie i stosuje zasadę przejścia na druga stronę ulicy;
– wie co oznaczają kolory w sygnalizacji świetlnej;
– rysuje linie proste po śladzie

– nabiera małą ilość wody na pędzel;
– starannie maluje nie wyjeżdżając poza linie, nie mieszając kolorów

PP
S/T
S/T

PP

Pl.

Pl.
Pl.

08.09

wt.

1. „Koła samochodu”- klasyfikowanie i orientacja przestrzenna

Karta pracy str.35 „Wzory dla Janka i Olki”.

2. „Uliczni detektywi”- osłuchanie i zabawa ruchowa z piosenką.

– rozpoznaje figurę-koło spośród innych;
– klasyfikuje koła pod względem wielkości, grubości, koloru
– określa położenie przedmiotu w przestrzeni;
– rysuje koła po przerywanej linii

– słucha utwór i określa nastrój;
– opowiada czego dotyczy piosenka;
– porusza się po sali improwizując słowa piosenki

Mat.
Mat.

Mat.
Pl

E/W
J, Muz
Z, Muz

09.09

śr.

1. „Numery alarmowe- Szkoła prof. Szymona” – rozmowa inspirowana filmem.

2.Zestaw ćwiczeń gimnastycznych nr 1 wg M. Lipiejko

– poznaje numery alarmowe: 999,998,997,112

– rozpoznaje zawód:ratownika medycznego, strażaka, policjanta i ich pojazdy uprzywilejowane.
-ćwiczy mięśnie grzbietu
– rzuca i chwyta piłkę oburącz

Z, S/T
J, S/T,Z

Z
Z

10.09

czw.

1. „Moja droga do przedszkola”- spacer z zastosowaniem zasad przejścia dla pieszych

„Sygnalizator świetlny”- wyklejanie kolkami bibuły.

2.„Uliczni detektywi”- nauka słów piosenki

-wie, jak zachować się idąc po chodniku;
– zna zasadę przechodzenia przez jezdnię i stosuje ją na przejściu ze sygnalizacją świetlną oraz na przejściu bez sygnalizacji.
– zna kolejność i kolory w sygnalizatorze świetlnym;
– rozciera równomiernie pastele
– ugniata kulki bibuły

– powtarza słowa piosenki w tempie: szybko, wolno
– próbuje śpiewać I zwrotkę

S/T, Z
S/T, Z
S/T, Pl

Pl
Pl
Muz

Muz

11.09

pt.

1. „Znaki drogowe”- rozmowa inspirowana plakatem.

2.Zestaw ćwiczeń gimnastycznych nr 1 wg M. Lipiejko.

– dokonuje podziału na znaki drogowe: zakazu, ostrzegawcze, informacyjne, nakazu
– wie, co oznaczają znaki;
– klasyfikuje znaki pod względem kształtu
– skaczę na lewej i prawej nodze;
– skacze-pajacyki

S/T, PP,

S/T
Mat
Z
Z

                                          Zatwierdziła:                                                            Opracowała:
s. Barbara Olszewska                            Milena Kujawska