Kategoria: Aktualności

Drodzy Rodzice!

  1. Przypominam, iż do 15 tj. wtorku jest czas na ubezpieczenie dziecka. Nie uiszczenie w tym czasie wpłaty uznajemy za rezygnację z ubezpieczenia w przedszkolu. Proszę więc o dostarczenie polisy ubezpieczenia dziecka od nieszczęśliwych wypadków najpóźniej do dnia 15 września przez pracownika przedszkola pełniącego dyżur w holu lub osobiście do kancelarii.

  2. Proszę Rodziców, którzy jeszcze nie dostarczyli wypełnionej deklaracji z numerem telefonu do natychmiastowego kontaktu o szybkie ! dostarczenie do kancelarii lub podanie przez pracownika będącego w holu na dyżurze.

  3. W celach organizacyjnych przedszkola i zapewnienia bezpieczeństwa dzieciom dziękuję Rodzicom za dostosowanie się do zaproponowanych godzin przyprowadzania dzieci do przedszkola.

  4. Bardzo proszę poinformować osoby, które są upoważnione w waszym imieniu do odbioru dzieci by dostosowały się do godzin odbioru. Są to godziny 13.00 – 14.00 i od 15.00 – 16.00 / Wyjątek we wrześniu mają tylko dzieci nowo przyjęte, które nie korzystają z posiłków. Chyba iż odchodzą z rodzeństwem starszym po obiedzie to proszę odebrać ich o godz. 13.00 nie wcześniej ./

W imieniu dzieci i własnym dziękuję za pomoc:

  • Babci Basi z grupy Stokrotki – za uszycie woreczków na kapcie dla dzieci.

  • Tatusiowi Niny z grupy Aniołki – za zainteresowanie się i naprawienie auta dziecięcego

  • Rodzicom Blanki z grupy Aniołki – za złożenie zakupionego regalu na przybory toaletowe i zawieszenie w łazience maluszków.

  • Tatusiowi absolwentek Weroniki i Wiktorii – za docięcie płyt na regał na zabawki podwórkowe w altance

                                                         z wyrazami wdzięczności dyrektor s. Barbara

Drodzy Rodzice

Dziecko z przedszkola może być odebrane tylko przez rodziców lub prawnych opiekunów. Jeśli nie maja Państwo takiej możliwości, a dziecko odbiera członek rodziny prosimy o wypełnienie i przekazanie do przedszkola poniższego oświadczenia.

oświadczenie Rodzicow w przypadku upoważnienia

Dziękujemy

 

Drodzy Rodzice

Dla każdej grupy przedszkolnej został założony e-mail. Będzie służył on do komunikacji pomiędzy Państwem,a wychowawcami.

Dla poszczególnych grup wiekowych są to następujące adresy:

3-latki „Aniołki”- przedszkole.aniolki2020@op.pl
4-latki „Stokrotki”– stokrotki-przedszkole@wp.pl
5-latki „Poziomki”-grupa.poziomki2020@wp.pl
6-latki „Biedronki”– liskow.biedronki@wp.pl

Drodzy Rodzice

Rodziców dzieci 5 i 6-letnich prosimy o wyrażenie zgody na badanie przesiewowe z zakresu artykulacji mowy. Podpisaną zgodę proszę przekazać niezwłocznie przy odbierzcie dziecka w holu. Druk do pobrania zamieszczony poniżej.

Zgoda- druk

SZACH-MAC! Jak nauczać gry w szachy uczniów w kl. 1-3?

W środę dnia 09.09.2020r. rozpoczynamy zajęcia integracyjne – gra w szachy według planu :

Poziomki godz. 12.45

Stokrotki godz. 13.15

Biedronki godz. 13.45

Drodzy Rodzice

Prosimy o zapoznanie się z poniższymi procedurami obowiązującymi
w naszym przedszkolu

 

DEKLARACJA KORZYSTANIA PRZEZ DZIECKO Z PRZEDSZKOLA

PROCEDURA DOTYCZĄCA STOSOWANIA ZASAD DEZYNFEKCJI

PROCEDURA DOTYCZĄCA STOSOWANIA ZASAD BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY

PROCEDURA DOTYCZĄCA PRZYPROWADZANIA I ODBIERANIA DZIECI

PROCEDURA DOTYCZĄCA POSTĘPOWANIA NA WYPADEK ZAKAŻENIA

WYTYCZNE GŁÓWNEGO INSPEKTORA SANITARNEGO Z 25 SIERPNIA 2020

Pierwszy dzień w przedszkolu – wyzwanie dla dziecka i… rodzica. Rozmowa z wychowawcą najmłodszych – panią Magdaleną Pilch-Sromek – 5krokowdozdrowia.pl

KOCHANE DZIECI! CZEKAMY NA WAS!

Serdecznie Was zapraszamy do przedszkola
od wtorku 1 września 2020 r

Drodzy Rodzice przypominam godziny schodzenia się dzieci do swoich sal.

Biedronki” – 6 latki schodzą się do godz. 7.45

Poziomki” – 5 latki 7.45 – 8.00

Stokrotki” – 4 latki 8.00 – 8.15

Aniołki„ – 3 latki od 8.15 lub w tym miesiącu w dowolnym czasie, ale po godz. 8.30

W miarę możliwości dla ogólnego dobra prosimy Rodziców o dostosowanie się do tej propozycji.

Na ten Nowy Rok niech Pan Bóg nam wszystkim błogosławi. Proszę, módlmy się wzajemnie za siebie.

Pozwólcie dzieciom przychodzić do mnie, nie zabraniajcie im,

bo do takich należy królestwo Boże.”

Piękna modlitwa dziękczynna po Mszy świętej

Drodzy Rodzice, kochane dzieci!

Serdecznie zapraszamy wszystkich dnia 30.08.2020(niedziela) o godz.11.30 na Msze Świętą dziękczynną za wszelkie dobro i otrzymane łaski w minionym roku przedszkolnym. Będziemy również prosić dobrego Boga o błogosławieństwo i opiekę Matki Najświętszej na nowy rok przedszkolny i szkolny dla siedmiolatków.

Po Mszy św. będzie rozdanie dyplomów ukończenia przedszkola dla dzieci, które odchodzą do szkoły.

Życzymy wszystkim by błogosławieństwo Boże było umocnieniem na drogach naszego życia w tym trudnym czasie. Dzieciom przed którymi rozpoczyna się nowy etap życia wypraszamy łaskę dobrej adaptacji w szkole i dobrych wyników w nauce.

 

Zebranie z rodzicami | Publiczne Przedszkole Małe Aniołki

Drodzy Rodzice!
W imię Boże i pod opieką BŁ. Edmunda Bojanowskiego
od 01 września rozpoczynamy nowy rok przedszkolny.
Serdecznie zapraszam wszystkich Rodziców w tym tygodniu na zebrania organizacyjne:
Rodziców dzieci nowo przyjętych 27.08.2020r tj. czwartek godz. 18.00 sala „Aniołków”
Radę Rodziców 25.08.2020r tj. wtorek godz. 18.00 sala „Biedronki”
Rodziców dzieci 4- letnich i 5 letnich piątek tj. 28.08.2020, godz. 18.00 sala „Poziomki”
Rodziców dzieci 6 letnich 31 sierpnia tj. poniedziałek godz. 18.00 sala „Biedronki”
Bardzo proszę zabrać ze sobą zmienne obuwie .

Aktualności - Przedszkole Publiczne 14

DNI ADAPTACYJNE
W PRZEDSZKOLU!

W dniach od 27 sierpnia i 28 sierpnia
w godz. 1400-1600 zapraszamy rodziców
z nowo przyjętymi dziećmi
na dni adaptacyjne do przedszkola.
W czwartek dzieci mogą pobawić się wraz z rodzicami i nauczycielkami w przedszkolu, a w piątek na placu zabaw.