Kategoria: Grupa 6 latki

Tematem kompleksowym w czwartym tygodniu września będzie  „Od ziarenka do bochenka”. Sześciolatki będą zgłębiały wiedzę na temat pracy rolnika (maszyny rolnicze i bezpieczeństwo podczas prac w gospodarstwie), pracy piekarza, a także poznają proces powstawania chleb (proces produkcji począwszy od siewu zboża aż do kupna w piekarni/sklepie). Ponadto starszaki będą poznawały różne rodzaje ziaren zbóż, kłosów i pieczywa.

Język angielski: farmer. bread, rolls, flour, baker, bakery

Tydzień III

Plan pracy wychowawczo-dydaktycznej

dla grupy dzieci sześcioletnich „Biedronki”

na miesiąc: WRZESIEŃ 2020 r.

Legenda: PP- procesy poznawcze, Z- edukacja zdrowotna, E/W- edukacja emocjonalna i wprowadzenie w świat wartości, S/T- edukacja społeczna i otoczenie techniczne, J-edukacja językowa, P/E- edukacja przyrodnicza i ekologiczna, Mat-edukacja matematyczna, Pl- plastyka, Muz- muzyka, L/T- literatura i teatr, WNJ – wczesna nauka języka, R- obszar religijny.

Tydzień III

Temat kompleksowy: DBAMY O ZDROWIE

Zabawy ruchowe:

– „Rekin”
– „Skok po zdrowie”

– „Hop, bęc”

– „Pogotowie ratunkowe”

Cele operacyjne:

Dziecko:

– wykonuje polecenia nauczyciela
– skacze obunóż

– wykonuje przysiad

– reaguje na sygnał

Data

Sytuacja edukacyjna

(temat, metoda)

Zamierzone osiągnięcia dziecka

(Cele operacyjne)

Rodzaj aktywności

14.09
pon.

1.„Jak dbamy o zdrowie?” – rozmowa kierowana na podstawie ilustracji.

Karta pracy str. 64 „Wzorki dla Janka i Olki

2. Zestaw ćwiczeń gimnastycznych nr 2 wg M. Lipiejko.

– odpowiada na pytania zdaniami,

– wie, jak dbać o zdrowie(dbanie o higienę, odpowiednia ilość snu, zdrowe odżywianie, aktywność fizyczna)
– zna etapy mycia rąk,
– rysuje linie proste i skośne po śladzie
– prowadzi rękę z góry na dół

– ustawia się w rozsypce, szeregu,

– chodzi wielkimi i małymi krokami,

– maszeruje po obwodzie koła

J, PP

Z,S/T

Z

Z

Z

15.09

wt.

1.”W łazience” – określenia położenia przedmiotów w przestrzeni.

Karta pracy Nowe Przygody Olka i Ady cz.1 s. 4.

2. „O zdrowiu””- osłuchanie i zabawa ruchowa z piosenką.

– określa położenie przedmiotów w przestrzeni: na, pod, za, obok, przed,

– wytycza kierunki od obranego przedmiotu,

– wyróżnia głoski w nagłosie i wygłosie

– słucha piosenki,

– wie, dlaczego dziecko tryska zdrowiem

– powtarza słowa refrenu

Mat.
Mat.

 

PP


Z, Muz
Muz

16.09

śr.

1. „Słuchanie wiersza B. Szelągowskiej „ Dbajmy o zdrowie”. Rozmowa na podstawie treści wiersza.

2.”Czyste ręce mamy” – praca plastyczna.

– uważnie słucha,

– wie, na czym polega praca lekarza,

– wymienia sytuacje, w których należy pójść do lekarza,
– obrysowuje swoje dłonie,

– wycina po linii falistej,

– wykleja kran folią aluminiową

PP
S/T

Pl.

17.09

czw.

1.”Czyste ręce mamy” – tworzenie tła.

2. Zabawy muzyczno-ruchowe z wykorzystaniem piosenki

O zdrowiu”.

– maluje pastelami,

– starannie zamalowuje powierzchnię kartki,

– dba o estetykę pracy,

– interpretuje muzykę ruchem,

– śpiewa refren piosenki

Pl.

Pl.

Z,

Muz.

18.09

pt.

1. „Środki czystości”- rozwiązywanie zagadek słownych.

2.Zestaw ćwiczeń gimnastycznych nr 2 wg M. Lipiejko.

– skupia uwagę,

– wymienia nazwy przyborów higienicznych,

– dzieli słowa na sylaby
– porusza się na czworakach,

– turla piłkę w tunelu

-współpracuje w zespole

PP,

S/T
J

Z
Z

                                         Zatwierdziła:                                                                                  Opracowała:

                             s.Barbara Olszewska                                                        Honorata Chudzik

Plan dydaktyczno- wychowawczy, tydzień I,II- wrzesień 2020

Plan pracy wychowawczo-dydaktycznej

dla grupy dzieci sześcioletnich „Biedronki”

na miesiąc: WRZESIEŃ 2019 r.

Legenda: PP- procesy poznawcze, Z- edukacja zdrowotna, E/W- edukacja emocjonalna i wprowadzenie w świat wartości, S/T- edukacja społeczna i otoczenie techniczne, J-edukacja językowa, P/E- edukacja przyrodnicza i ekologiczna, Mat-edukacja matematyczna, Pl- plastyka, Muz- muzyka, L/T- literatura i teatr, WNJ – wczesna nauka języka, R- obszar religijny.

Tydzień I

Temat kompleksowy: WSPOMNIENIA Z WAKACJI

Zabawy ruchowe:

– „Cześć kolego, koleżanko”

– „Zbieramy muszle”;

– „Zwierzątka”- ruchowo- naśladowcza;

Cele operacyjne:

Dziecko:
-wita się z kolegą/koleżanką
-reaguje na sygnał

– szybko reaguje na sygnał, wykonuje skłon podparty

– chodzi na czworakach;

Data

Sytuacja edukacyjna

(temat, metoda)

Zamierzone osiągnięcia dziecka

(Cele operacyjne)

Rodzaj aktywności

02.09

wt.

1. „Wakacyjne wspomnienia” – rozmowa kierowana inspirowana przeżyciami z wakacji.

 

Jak skutecznie myć dłonie”?- omówienie i przypomnienie prawidłowego sposobu mycia dłoni.

2. Osłuchanie z piosenką „Dziękuję, proszę, przepraszam”

– opowiada o swoich przeżyciach i przygodach podczas wakacji

– wskazuje na mapie Morze Bałtyckie i Tatry

– opisuje czynności jakie można wykonywać w lesie, nad morzem, w górach, na wsi.

– z uwagą słucha wypowiedzi innych
-uważnie słucha nauczyciela,
-zapamiętuje i stosuje poprawnie wszystkie etapy mycia dłoni.

– określa tempo i charakter utworu

– porusza się swobodnie w rytm muzyki, dostosowując tempo do tempa utworu

– powtarza w zabawie słowa refrenu

J,P

P

P

P, F

PP

Muz,

Z

PP,J

03.09

śr.

1. „ Zasady przedszkolaka’’ – rumowa inspirowana opowiadaniem nauczyciela.

2.Zestaw ćwiczeń gimnastycznych nr 1 wg M. Lipiejko

– słucha uważnie nauczyciela;
– poznaje nowe zasady dotyczące bezpieczeństwa i funkcjonowania na terenie przedszkola (przyjście i wyjście z przedszkola).

– ustawia się w dwuszeregu

– ustawia się w rozsypce

– reaguje na umówiony sygnał

J

Z

Z

Z, S/T

Z,S

04.09

czw.

1. „Jestem już biedronką”- wydzieranka.

2.Improwizacja ruchowa do piosenki „Dziękuję, proszę, przepraszam”

– maluje kredką, poprawnie ją chwytając

– wydziera drobne fragmenty kolorowego papieru, wylepia nimi biedronkę

– starannie rozciera plastelinę

– ocenia efekty własnej działalności

– tworzy własną improwizację ruchową do zwrotek piosenki

– powtarza słowa zwrotek

– uczestniczy w zabawie ruchowej z poznaną piosenką

Pl.

Pl.

Pl.
S

S,E/T

J

Z

05.09

pt.

1.„Kodeks przedszkolaka”-tworzenie kontraktu grupowego.

Karta pracy cz. I, str. 3 „Nowe przygody Olka i Ady”.

2.Zestaw ćwiczeń gimnastycznych nr 1 wg M. Lipiejko.

– ogląda ilustracje przedstawione przez nauczyciela
– opisuje ilustracje pełnymi zdaniami
– rozumie i wraz z nauczycielami tworzy kodeks przedszkolaka na nowy rok przedszkolny
– dzieli na sylaby wyrazy 2-sylabowe

-biega z zachowaniem zasad bezpieczeństwa
– wykonuje przysiady

PP

J

S,

J,S,E
J

S/T

S/T

                                           Zatwierdziła:                                                       Opracowała:

                                s.Barbara Olszewska                                   Milena Kujawska


Tydzień II

Temat kompleksowy: MOJA DROGA DO PRZEDSZKOLA

Zabawy ruchowe:

– „Skoki”
– „Środki lokomocji”

– „Przejście przez kładkę”

Cele operacyjne:

Dziecko:

– przeskakuje obunóż przez krążki;
– naśladuje ruch pojazdu na hasło (samolot, autobus,rower);

– wykonuje ćwiczenia równoważne;

Data

Sytuacja edukacyjna

(temat, metoda)

Zamierzone osiągnięcia dziecka

(Cele operacyjne)

Rodzaj aktywności

07.09
pon.

1. „Gdy zamierzasz przejść ulicę”
W. Chotomska- rozmowa inspirowana wierszem.

Karta pracy str.64 „Wzory dla Janka i Olki”
2. „Na drodze”- malowanie akwarelami.

– uważnie słucha utworu;
– zna zasadę poruszania się w sąsiedztwie drogi;
– przypomina sobie i stosuje zasadę przejścia na druga stronę ulicy;
– wie co oznaczają kolory w sygnalizacji świetlnej;
– rysuje linie proste po śladzie

– nabiera małą ilość wody na pędzel;
– starannie maluje nie wyjeżdżając poza linie, nie mieszając kolorów

PP
S/T
S/T

PP

Pl.

Pl.
Pl.

08.09

wt.

1. „Koła samochodu”- klasyfikowanie i orientacja przestrzenna

Karta pracy str.35 „Wzory dla Janka i Olki”.

2. „Uliczni detektywi”- osłuchanie i zabawa ruchowa z piosenką.

– rozpoznaje figurę-koło spośród innych;
– klasyfikuje koła pod względem wielkości, grubości, koloru
– określa położenie przedmiotu w przestrzeni;
– rysuje koła po przerywanej linii

– słucha utwór i określa nastrój;
– opowiada czego dotyczy piosenka;
– porusza się po sali improwizując słowa piosenki

Mat.
Mat.

Mat.
Pl

E/W
J, Muz
Z, Muz

09.09

śr.

1. „Numery alarmowe- Szkoła prof. Szymona” – rozmowa inspirowana filmem.

2.Zestaw ćwiczeń gimnastycznych nr 1 wg M. Lipiejko

– poznaje numery alarmowe: 999,998,997,112

– rozpoznaje zawód:ratownika medycznego, strażaka, policjanta i ich pojazdy uprzywilejowane.
-ćwiczy mięśnie grzbietu
– rzuca i chwyta piłkę oburącz

Z, S/T
J, S/T,Z

Z
Z

10.09

czw.

1. „Moja droga do przedszkola”- spacer z zastosowaniem zasad przejścia dla pieszych

„Sygnalizator świetlny”- wyklejanie kolkami bibuły.

2.„Uliczni detektywi”- nauka słów piosenki

-wie, jak zachować się idąc po chodniku;
– zna zasadę przechodzenia przez jezdnię i stosuje ją na przejściu ze sygnalizacją świetlną oraz na przejściu bez sygnalizacji.
– zna kolejność i kolory w sygnalizatorze świetlnym;
– rozciera równomiernie pastele
– ugniata kulki bibuły

– powtarza słowa piosenki w tempie: szybko, wolno
– próbuje śpiewać I zwrotkę

S/T, Z
S/T, Z
S/T, Pl

Pl
Pl
Muz

Muz

11.09

pt.

1. „Znaki drogowe”- rozmowa inspirowana plakatem.

2.Zestaw ćwiczeń gimnastycznych nr 1 wg M. Lipiejko.

– dokonuje podziału na znaki drogowe: zakazu, ostrzegawcze, informacyjne, nakazu
– wie, co oznaczają znaki;
– klasyfikuje znaki pod względem kształtu
– skaczę na lewej i prawej nodze;
– skacze-pajacyki

S/T, PP,

S/T
Mat
Z
Z

                                          Zatwierdziła:                                                            Opracowała:
s. Barbara Olszewska                            Milena Kujawska