Praca pod ziemią

W pierwszym tygodniu grudnia, Biedronki będą realizowały temat kompleksowy związany z pracą górnika. Sześciolatki poznają proces powstania węgla oraz na czym polega praca górnika. Dowiedzą się jak wygląda ubranie galowe i robocze osób wydobywających „czarne złoto”. Poznają legendę o Iskierce oraz o Św. Kindze, a także patronkę górników- Św. Barbarę. Na zajęciach z zakresu matematyki będą przeliczały w dostępnym zakresie, poznają cyfrę 7. Na podstawie opowiadania nauczyciela o górniku Marku zostanie wprowadzona litera M,m. Na koniec tygodnia znając już złoża mineralne wydobywana spod ziemi (sól, węgiel) będziemy prowadzić doświadczenia i określać właściwości tych złóż. Na ulubionych zajęciach muzycznych nauczymy się śpiewać piosenkę „Czarny ma mundur” oraz wykonamy sylwetę górnika techniką origami. Grudzień rozpoczniemy bardzo ciekawymi i inspirującymi zajęciami….zabawy będzie co niemiara 🙂