Rytm Dnia

Ramowy rozkład dnia w naszym przedszkolu

7.00 – 8.00 – schodzenie się dzieci, zabawy 

                    dowolne na dywanie lub w kącikach

                    obserwacje i  rozmowy.

8.15 – 8.30 – modlitwa poranna, ćwiczenia poranne,  

                     przygotowanie do śniadania.

8.30 – 9.00 – śniadanie, zabiegi higieniczne,

                     przygotowanie do zajęć.

9.00 – 10.30 – organizowanie sytuacji edukacyjnych  wspomagających wszechstronny rozwój dzieci

10.30 – 11.25-  zabawy spontaniczne w sali

                       lub na powietrzu, spacery, wycieczki.

11.25-12.00 – wspólny śpiew,  Anioł  Pański,  

                       przygotowanie do obiadu.

12.00- 12.30- obiad, toaleta poobiednia.

12.30-14.20- organizowanie sytuacji edukacyjnych, wspomagających wszechstronny rozwój dziecka, ćwiczenia grafomotoryczne,  praca indywidualna, obserwacje

14.20-15.00- przygotowanie do podwieczorku, 

                      podwieczorek.

15.00 -16.00 – gry stolikowe, zabawy w kącikach zainteresowań, obserwacje dzieci,  zabawy dowolne  w sali lub na powietrzu.                                                        Rozchodzenie się dzieci do domu.