Zajęcia

 

Przedszkole to miejsce przyjazne dziecku. Tutaj poprzez zabawę dziecko uczy się siebie, relacji z innymi, postrzegania bogactwa otaczającego świata, wchodzi w świat wartości i zdobywa umiejętności potrzebne do podjęcia nauki w szkole.
Formami pracy w Przedszkolu są:

  • Zajęcia i zabawy dowolne;
  • Zajęcia obowiązkowe:
  1. codzienne zajęcia o charakterze wychowawczo- dydaktycznym, zaplanowane i kierowane przez nauczyciela,
  2. czynności samoobsługowe i prace użyteczne dzieci,
  3. spacery,
  4. wycieczki,
  5. uroczystości przedszkolne,
  6. sytuacje okolicznościowe

Zajęcia kierowane mają na celu wspomaganie kompetencji fizycznych, społecznych i poznawczo – emocjonalnych dziecka. Podstawową zasadą ich prowadzenia jest zasada integracji treści zakładająca swobodne łączenie metod,  treści i celów z poszczególnych działów programu wychowania przedszkolnego. W ciągu całego tygodnia dzieci realizują treści związane z mową, matematyką, wychowaniem fizycznym, muzyką i sztuką oraz językiem obcym – angielskim. Ponadto katolicki charakter Placówki implikuje wychowanie dziecka w duchu wartości katolickich i wprowadzanie w praktyki wiary Kościoła katolickiego. Oprócz codziennych zajęć dydaktycznych prowadzonych przez nauczycielki grup, w naszym przedszkolu odbywają się zajęcia dodatkowe według następującego rozkładu:

 

TYDZIEŃ W PRZEDSZKOLU

 

poniedziałek

wtorek środa czwartek

piątek

JĘZYK ANGIELSKI

10.15 Aniołki

10.35 Motylki

11.00 Pszczółki

11.30 Biedronki

RYTMIKA

9.00 Aniołki

9.20 Motylki

9.45 Pszczółki

10.20 Biedronki

SZACHY

10.15 Motylki

10.45 Pszczółki

11.15 Biedronki

 

JĘZYK ANGIELSKI

10.15 Aniołki

10.35 Motylki

11.00 Pszczółki

11.30 Biedronki

KATECHEZA

9.00 Aniołki

9.20 Motylki

9.40 Pszczółki

10.10 Biedronki

GIMNASTYKA KOREKCYJNA

 

12.45 Biedronki

13.20   Motylki

13.45 Pszczółki

KATECHEZA

13.00 Biedronki

13.30 Pszczółki