Drodzy Rodzice

Dla każdej grupy przedszkolnej został założony e-mail. Będzie służył on do komunikacji pomiędzy Państwem,a wychowawcami.

Dla poszczególnych grup wiekowych są to następujące adresy:

3-latki „Aniołki”- przedszkole.aniolki2020@op.pl
4-latki „Stokrotki”– stokrotki-przedszkole@wp.pl
5-latki „Poziomki”-grupa.poziomki2020@wp.pl
6-latki „Biedronki”– liskow.biedronki@wp.pl