Plan pracy wychowawczo-dydaktycznej

dla grupy dzieci trzyletnich „Aniołki”

na miesiąc: wrzesień 2020 r.

Tydzień I

Temat kompleksowy: „To jestem ja”

Legenda: PP – procesy poznawcze, Z –zdrowotna, E/W –emocjonalna i wprowadzanie w świat wartości, S/T – społeczna i otoczenie techniczne, J –językowa, P/E – przyrodnicza i ekologiczna, Mat – matematyczna, Pl – plastyczna, Muz – muzyczna

Zabawy ruchowe:

– „Kolory”

– „Samochody”

– „Kółko graniaste”

Cele operacyjne:

Dziecko:

– maszeruje w rozsypce

– siada w wyznaczonym miejscu

– przewraca się w bezpieczny sposób

Data

Sytuacja edukacyjna

(temat, metoda)

Zamierzone osiągnięcia dziecka

(Cele operacyjne)

Rodzaj aktywności

01.09

wtorek

1. Osłuchanie z piosenką „Krasnoludki

Dziecko:

– uważnie słucha piosenki

– ilustruje słowa piosenki ruchem

Muz

02.09

środa

1.„Zabawne klocki”- układanie rytmów

2. Zestaw zabaw ruchowych

nr 1

Dziecko:

– ustawia klocki w szeregu, buduje wieżę

– układa rytm z 2 elementów

– przyjmuje pozycję siadu skrzyżnego

Mat

Z

03.09

czwartek

1.„Moja głowa” – malowanie farbami za pomocą palca

Dziecko:

– maluje farbami za pomocą palca brakujące elementy twarzy tj. oczy, usta, nos

Pl

04.09

piątek

1. „Znam już przedszkole” – rozwiązywanie prostych zagadek słownych

2. Zestaw zabaw ruchowych

nr 1

Dziecko:

– uważnie słucha zagadek

– podejmuje próbę udzielenia odpowiedzi

– siada w rozsypce w pozycji siadu prostego

J

Z

                                  Zatwierdziła:                                                     Opracowała:

                             s. Barbara Olszewska                                       Dorota Chojnacka

 

Tydzień II

Temat kompleksowy: „Moja grupa”

Zabawy ruchowe:

– „Kolory”

– „Samochody”

– „Latawce”

Cele operacyjne:

Dziecko:

– maszeruje po kole

– siada w wyznaczonym miejscu

– reaguje na sygnał nauczyciela

Data

Sytuacja edukacyjna

(temat, metoda)

Zamierzone osiągnięcia dziecka

(Cele operacyjne)

Rodzaj aktywności

07.09

pon

1.Rozmowa na podstawie wiersza E. Stadtmuller „W naszym przedszkolu”

2. „Obrazek z plasteliny” – ugniatanie plasteliny

Dziecko:

– podejmuje przedstawia się na forum grupy

– uważnie słucha opowiadania

– wie, jak zmiękczyć plastelinę

– starannie odbija piórko lub dłoń w plastelinie

J

Pl

08.09

wtorek

1. Osłuchanie z piosenką „Wesoła zabawa”

Dziecko:

– uważnie słucha piosenki

Muz

09.09

środa

1.„Nasza szafka z zabawkami”- segregowanie zabawek

2. Zestaw zabaw ruchowych nr1

Dziecko:

– orientuje się jakie zabawki powinny stać na wskazanej półce

– klasyfikuje np. duże auta, małe auta, koparki itp.

– przyjmuje pozycję siadu skrzyżnego

Mat

Z

10.09

czwartek

Mój kwiatek” – wyklejanie kolorowym papierem

Dziecko:

– wie, jak używać kleju

– przykleja kawałki kolorowego papieru na kwiatka

Pl

11.09

piątek

1„Bezpieczna zabawa” – swobodna rozmowa na temat bezpieczeństwa w czasie zabaw

2. Zestaw zabaw ruchowych nr 1

Dziecko:

– odróżnia dobre zachowanie od złego w czasie zabaw

– wie, jak należy zgodnie bawić się z kolegami

– siada w rozsypce w pozycji siadu prostego

J

Z

                                     Zatwierdziła:                                                     Opracowała:

                                s. Barbara Olszewska                                       Dorota Chojnacka

 

Tydzień III

Temat kompleksowy: „Moja droga do przedszkola”

Zabawy ruchowe:

– „Kierowcy”

– „Trasa”

– „ Czerwone , zielone światło”

Cele operacyjne:

Dziecko:

– dobiera się w pary

– przechodzi po skakance, stopa za stopą

– bezpiecznie porusza się po sali, reaguje na sygnał wzrokowy

Data

Sytuacja edukacyjna

(temat, metoda)

Zamierzone osiągnięcia dziecka

(Cele operacyjne)

Rodzaj aktywności

14.09

pon

1.Rozmowa kierowana na podstawie opowiadania E. Stadtmuller „Pan Świetlik”

2. „Sygnalizator świetlny” – malowanie palcami

Dziecko:

– wie, jak bezpiecznie przechodzić przez ulicę

– ogląda obrazki, zwraca uwagę na to, co przedstawiają

– wymienia nazwy różnorodnych pojazdów

– maluje palcem wg wzoru

– wie, jakich kolorów należy użyć do pracy plastycznej

J

PP

Pl

J

15.09

wtorek

1. Osłuchanie z piosenką „Na skrzyżowaniu”

Dziecko:

– uważnie słucha piosenki

– wypowiada się na temat utworu

– wie, jak należy się zachować kiedy świeci zielone, a kiedy czerwone światło sygnalizatora

Muz

J

16.09

środa

1.„Segregowanie samochodów” – klasyfikacja

2. Zestaw zabaw ruchowych

nr 2

Dziecko:

– klasyfikuje samochody wg podanego kryterium ( kolor, wielkość)

– biega swobodnie po sali w różnych kierunkach

– wykonuje skłony tułowia w przód

Mat

Z

17.09

czwartek

1.„ Koła, pasy” – ćwiczenia grafomotoryczne

Dziecko:

– rysuje po śladzie koła i przejście dla pieszych

Pl

18.09

piątek

1. „Co już wiem na temat ruchu drogowego?” – Quiz dydaktyczny

2. Zestaw zabaw ruchowych

nr 2

Dziecko:

– uważnie słucha pytania

– udziela poprawnej odpowiedzi Tak /Nie

– maszeruje wokół chusty animacyjnej

– reaguje na sygnał dźwiękowy

J,

PP

Z

                                     Zatwierdziła:                                                 Opracowała:

                             s. Barbara Olszewska                                       Dorota Chojnacka