Drodzy Rodzice!

  1. Przypominam, iż do 15 tj. wtorku jest czas na ubezpieczenie dziecka. Nie uiszczenie w tym czasie wpłaty uznajemy za rezygnację z ubezpieczenia w przedszkolu. Proszę więc o dostarczenie polisy ubezpieczenia dziecka od nieszczęśliwych wypadków najpóźniej do dnia 15 września przez pracownika przedszkola pełniącego dyżur w holu lub osobiście do kancelarii.

  2. Proszę Rodziców, którzy jeszcze nie dostarczyli wypełnionej deklaracji z numerem telefonu do natychmiastowego kontaktu o szybkie ! dostarczenie do kancelarii lub podanie przez pracownika będącego w holu na dyżurze.

  3. W celach organizacyjnych przedszkola i zapewnienia bezpieczeństwa dzieciom dziękuję Rodzicom za dostosowanie się do zaproponowanych godzin przyprowadzania dzieci do przedszkola.

  4. Bardzo proszę poinformować osoby, które są upoważnione w waszym imieniu do odbioru dzieci by dostosowały się do godzin odbioru. Są to godziny 13.00 – 14.00 i od 15.00 – 16.00 / Wyjątek we wrześniu mają tylko dzieci nowo przyjęte, które nie korzystają z posiłków. Chyba iż odchodzą z rodzeństwem starszym po obiedzie to proszę odebrać ich o godz. 13.00 nie wcześniej ./

W imieniu dzieci i własnym dziękuję za pomoc:

  • Babci Basi z grupy Stokrotki – za uszycie woreczków na kapcie dla dzieci.

  • Tatusiowi Niny z grupy Aniołki – za zainteresowanie się i naprawienie auta dziecięcego

  • Rodzicom Blanki z grupy Aniołki – za złożenie zakupionego regalu na przybory toaletowe i zawieszenie w łazience maluszków.

  • Tatusiowi absolwentek Weroniki i Wiktorii – za docięcie płyt na regał na zabawki podwórkowe w altance

                                                         z wyrazami wdzięczności dyrektor s. Barbara