Tydzień III

Plan pracy wychowawczo-dydaktycznej

dla grupy dzieci sześcioletnich „Biedronki”

na miesiąc: WRZESIEŃ 2020 r.

Legenda: PP- procesy poznawcze, Z- edukacja zdrowotna, E/W- edukacja emocjonalna i wprowadzenie w świat wartości, S/T- edukacja społeczna i otoczenie techniczne, J-edukacja językowa, P/E- edukacja przyrodnicza i ekologiczna, Mat-edukacja matematyczna, Pl- plastyka, Muz- muzyka, L/T- literatura i teatr, WNJ – wczesna nauka języka, R- obszar religijny.

Tydzień III

Temat kompleksowy: DBAMY O ZDROWIE

Zabawy ruchowe:

– „Rekin”
– „Skok po zdrowie”

– „Hop, bęc”

– „Pogotowie ratunkowe”

Cele operacyjne:

Dziecko:

– wykonuje polecenia nauczyciela
– skacze obunóż

– wykonuje przysiad

– reaguje na sygnał

Data

Sytuacja edukacyjna

(temat, metoda)

Zamierzone osiągnięcia dziecka

(Cele operacyjne)

Rodzaj aktywności

14.09
pon.

1.„Jak dbamy o zdrowie?” – rozmowa kierowana na podstawie ilustracji.

Karta pracy str. 64 „Wzorki dla Janka i Olki

2. Zestaw ćwiczeń gimnastycznych nr 2 wg M. Lipiejko.

– odpowiada na pytania zdaniami,

– wie, jak dbać o zdrowie(dbanie o higienę, odpowiednia ilość snu, zdrowe odżywianie, aktywność fizyczna)
– zna etapy mycia rąk,
– rysuje linie proste i skośne po śladzie
– prowadzi rękę z góry na dół

– ustawia się w rozsypce, szeregu,

– chodzi wielkimi i małymi krokami,

– maszeruje po obwodzie koła

J, PP

Z,S/T

Z

Z

Z

15.09

wt.

1.”W łazience” – określenia położenia przedmiotów w przestrzeni.

Karta pracy Nowe Przygody Olka i Ady cz.1 s. 4.

2. „O zdrowiu””- osłuchanie i zabawa ruchowa z piosenką.

– określa położenie przedmiotów w przestrzeni: na, pod, za, obok, przed,

– wytycza kierunki od obranego przedmiotu,

– wyróżnia głoski w nagłosie i wygłosie

– słucha piosenki,

– wie, dlaczego dziecko tryska zdrowiem

– powtarza słowa refrenu

Mat.
Mat.

 

PP


Z, Muz
Muz

16.09

śr.

1. „Słuchanie wiersza B. Szelągowskiej „ Dbajmy o zdrowie”. Rozmowa na podstawie treści wiersza.

2.”Czyste ręce mamy” – praca plastyczna.

– uważnie słucha,

– wie, na czym polega praca lekarza,

– wymienia sytuacje, w których należy pójść do lekarza,
– obrysowuje swoje dłonie,

– wycina po linii falistej,

– wykleja kran folią aluminiową

PP
S/T

Pl.

17.09

czw.

1.”Czyste ręce mamy” – tworzenie tła.

2. Zabawy muzyczno-ruchowe z wykorzystaniem piosenki

O zdrowiu”.

– maluje pastelami,

– starannie zamalowuje powierzchnię kartki,

– dba o estetykę pracy,

– interpretuje muzykę ruchem,

– śpiewa refren piosenki

Pl.

Pl.

Z,

Muz.

18.09

pt.

1. „Środki czystości”- rozwiązywanie zagadek słownych.

2.Zestaw ćwiczeń gimnastycznych nr 2 wg M. Lipiejko.

– skupia uwagę,

– wymienia nazwy przyborów higienicznych,

– dzieli słowa na sylaby
– porusza się na czworakach,

– turla piłkę w tunelu

-współpracuje w zespole

PP,

S/T
J

Z
Z

                                         Zatwierdziła:                                                                                  Opracowała:

                             s.Barbara Olszewska                                                        Honorata Chudzik