Plan pracy wychowawczo-dydaktycznej

dla grupy dzieci czteroletnich „Stokrotki”

na miesiąc: wrzesień 2020 r.

Legenda: PP – procesy poznawcze, Z –zdrowotna, E/W –emocjonalna i wprowadzanie w świat wartości, S/T – społeczna i otoczenie techniczne, J –językowa, P/E – przyrodnicza i ekologiczna, Mat – matematyczna, Pl – plastyczna, Muz – muzyczna

Tydzień III

Temat kompleksowy: „Dbamy o higienę”

Legenda: PP – procesy poznawcze, Z – zdrowotna, E/W – emocjonalna i wprowadzenie w świat wartości, S/T – społeczna i otoczenie techniczne, J – językowa, P/E – przyrodnicza i ekologiczna, Mat – matematyczna, Pl – plastyczna, Muz – muzyczna

Zabawy ruchowe:

-„Tańczymy labada”

-„A psik”

-„Mam chusteczkę haftowaną”

Cele operacyjne:

Dziecko:

– uczestniczy w zabawie, porusza się po obwodzie koła w rytm piosenki i pokazuje części ciała

-porusza się godnie z rytmem wystukanym przez n-la

-ustawia się w kole

Data

Sytuacja edukacyjna

(temat, metoda)

Zamierzone osiągnięcia dziecka

(Cele operacyjne)

Rodzaj aktywności

14.09.

pon.

1.Rozmowa kierowana na podstawie wiersza pt. ”Katar” J. Brzechwa.

2.Zestaw zabaw ruchowych nr 2.

Dziecko:

-potrafi wypowiedzieć się na temat czytanego wiersza

-wie, że należy używać chusteczek higienicznych i zasłaniać buzię podczas kichania i kaszlu, aby minimalizować ryzyko przenoszenia się wirusów i bakterii

-dba o higienę poprzez codzienne mycie rąk: zwłaszcza po pobycie w toalecie, po zabawie na podwórku, z psem oraz po wytarciu nosa

-wie, że mycie rąk jest konieczne, aby uniknąć różnych chorób i zna etapy mycia rąk

-wie, co to jest higiena osobista i jak o nią dbać

-biega swobodnie po sali w różnych kierunkach

-wykonuje skłony tułowia w przód

J

PP

Z

Z

15.09.

wtorek

1.”Ręcznik” – kolorowanie kredkami.

2.Osłuchanie z piosenką „W zdrowym ciele zdrowy duch”.

Dziecko:

-wie, do czego służy ręcznik, mydło, szczoteczka, pasta

-ozdabia ręcznik wg własnego pomysłu (Karty pracy s. 40)

-słucha z uwagą utworu

-odpowiada na pytania dotyczące tekstu

-wymienia zdrowe produkty

Pl

PP

Muz

16.09.

środa

1.Klasyfikowanie przedmiotów na podstawie opowiadania ”Zuzia idzie do lekarza” –

2.Zestaw zabaw ruchowych nr 2.

Dziecko:

-gromadzi przedmioty ze względu na przeznaczenie

-poznaje zawód lekarza i pielęgniarki

-maszeruje wokół chusty animacyjnej

-reaguje na sygnał dźwiękowy

Mat

PP

Z

17.09.

czw.

1.”Czyste ręce” – technika łączna.

2. „W zdrowym ciele zdrowy duch” – nauka słów piosenki.

Dziecko:

-odciska pomalowane dłonie na kartce

-ugniata i rozciera plastelinę tworząc krople wody

-koloruje kran

-śpiewa zbiorowo piosenkę

-przyjmuje prawidłową postawę podczas śpiewu

Pl

Muz

18.09.

piątek

1.Rozmowa kierowana na podstawie wiersza „Dbajmy o zdrowie!”

B. Szelągowskiej.

2.Zestaw zabaw ruchowych nr 2.

Dziecko:

-wymienia sposoby dbania o zdrowie

-wie, że należy jeść owoce i warzywa

– wymienia przedmioty potrzebne do dbania o zdrowie i higienę

-segreguje przedmioty według ich zastosowania

-ustawia się w kole z innymi dziećmi

-wachluje chustą, reaguje na sygnał n-la i wbiega pod chustę

J

Mat

Z

Zatwierdziła:                                                         Opracowała:

                s.Barbara Olszewska                                           Katarzyna Hofman