Wrzesień – Tydzień V

W następnym tygodniu nasz temat przewodni to: „Moja mała ojczyzna – Lisków”, naszym głównym celem będzie zapoznanie dzieci z osobą ks. Wacława Blizińskiego oraz z wydarzeniami historycznymi związanymi ze 150 rocznicą urodzin Prałata ks. W. Blizińskiego i 120. rocznicą Jego przybycia do Liskowa. Stokrotki poznają herb Liskowa, a także główne obiekty znajdujące się w okolicy. Dzieci będą się przedstawiać i podawać swój adres zamieszkania, a także wskazywać różnice między wsią i miastem.