W tym tygodniu naszym tematem przewodnim będzie „Moje zdrowie”.

Wzbogacanie wiedzy dziecka o zdrowiu własnym i innych, nabywanie umiejętności dbania o zdrowie to podstawa edukacji zdrowotnej dziecka w przedszkolu.

Naszym głównym celem jest kształtowanie nawyków higienicznych oraz samodzielności dzieci w wykonywaniu czynności higienicznych.

Poprzez treści zawarte w temacie kompleksowym nasze dziecko:

– rozumie potrzebę dbania o higienę całego ciała,

– zna zasady zdrowego odżywiania,
– rozumie potrzebę dbania o higienę całego ciała,
– rozumie konieczność dbania o higienę jamy ustnej i rąk
– wie, że aktywny wypoczynek służy zdrowiu,