Drodzy Rodzice

Dziecko z przedszkola może być odebrane tylko przez rodziców lub prawnych opiekunów. Jeśli nie maja Państwo takiej możliwości, a dziecko odbiera członek rodziny prosimy o wypełnienie i przekazanie do przedszkola poniższego oświadczenia.

oświadczenie Rodzicow w przypadku upoważnienia

Dziękujemy