Kategoria: Co robimy

Plan pracy wychowawczo-dydaktycznej

dla grupy dzieci 5-letnich ,,Poziomki”

na miesiąc: wrzesień 2020

Legenda: PP- procesy poznawcze, Z- edukacja zdrowotna, E/W- edukacja emocjonalna i wprowadzenie w świat wartości, S/T- edukacja społeczna i otoczenie techniczne, J-edukacja językowa, P/E- edukacja przyrodnicza i ekologiczna, Mat-edukacja matematyczna, Pl- plastyka, Muz- muzyka, L/T- literatura i teatr, WNJ – wczesna nauka języka, R- obszar religijny.

Tydzień: III

Temat kompleksowy: Dbamy o higienę

Zabawy ruchowe:

-,,Ruch to zdrowie”

-,,Wesołe i smutne zęby”

-,,Czyste ręce”

Cele operacyjne:

Dziecko:

-podskakuje obunóż, gdy nauczyciel przestaje grać na tamburynie;

-podskakuje, gdy słyszy wesołą muzykę, chodzi ze spuszczoną głową, gdy słychać smutną muzykę;

-ilustruje ruchem etapy mycia rąk;

Data

Sytuacja edukacyjna (temat, metoda)

Zamierzone osiągnięcia dziecka (cele operacyjne)

Rodzaj aktywności

Poniedziałek

14.09

1.Rozmowa inspirowana treścią opowiadania ,,Przygoda Magdy z witaminami”.

2.Apteczka pierwszej pomocy- praca plastyczna.

-dostrzega związek pomiędzy chorobą a leczeniem;

-wie, że lekarstwa zawsze podaje dorosły;

-przestrzega zakazu zabawy lekarstwami;

-opisuje rolę lekarza, pielęgniarki oraz poznaje ich ubiór i narzędzia pracy;

-poznaje nazwy specjalności lekarskich (laryngolog, okulista, stomatolog);

-koloruje przedmioty, które znajdują się w apteczce;

-wycina obrazki i nakleja je na złożoną kartkę papieru;

J

Z

Pl

Wtorek

15.09

1.,, Jedz owoce i jarzyny-one mają witaminy!- zabawa dydaktyczna.

2.Osłuchanie z piosenką ,,Moda na czyste rączki.

,,Policzanki”- karta pracy s.7

-sprawnie klasyfikuje obrazki i uzasadnia wg jakiego kryterium (owoce, jarzyny);

-segreguje obrazki wg koloru;

-stosuje figury liczbowe dla oznaczenia ilości;

-wie, że aby być zdrowym należy jeść warzywa i owoce;

-określa tempo, nastrój piosenki;

-reaguje w określony sposób na pauzę;

-wymienia etapy mycia rąk;

Mat

Muz

Z

Środa

16.09

1.,,Mikroby”-ilustracja utworu E. Burakowskiej za pomocą pacynek.

2.Zestaw ćwiczeń ruchowych nr 2 wg M. Lipiejko.

,,Policzanki”- karta pracy s.7.

-zna sposoby ochrony przed chorobami (odpowiedni ubiór do pogody, zjadanie warzyw i owoców, mycie się);

-zna i samodzielnie stosuje etapy mycia rąk;

-wymienia miejsca, w jakich można spotkać bakterie (niemyte ręce, niemyte warzywa i owoce, kurz na podłodze);

-dostrzega związek między troską o zdrowie a chorobą (sposób ubierania się, zasłanianie ust podczas kasłania, mycie rąk);

-ustawia się w parach;

-ustawia się w szeregu;

-wykonuje skłony tułowia w przód, w bok;

-wykonuje skrętoskłony;

J,Z

Z

Czwartek

17.09

1.,,Zdrowy jak ryba”-praca plastyczna w grupach.

2.Nauka piosenki ,,Moda na czyste rączki”.

,,Przygotowanie do czytania, pisania i liczenia”- karta pracy s.4.

-odrysowuje postać na kartce papieru;

-maluje farbami używając kawałków gąbki;

-powtarza słowa piosenki;

-śpiewa piosenkę;

-ilustruje ruchem treść piosenki;

Pl

J

Muz

Z

Piątek

18.09

1.Rozmowa w oparciu o ilustracje i utwór E. Szpali ,, O Julce i jej bolącym ząbku”.

2.Zestaw ćwiczeń gimnastycznych nr 2 wg M. Lipiejko.

,,Rysuj po śladzie”- karta pracy s.9.

-wymienia zasady dbania o zęby (wizyty kontrolne u dentysty, po zjedzeniu słodyczy należy dokładnie umyć zęby, po wieczornym myciu zębów nie powinno się nic jeść i pić, z wyjątkiem wody mineralnej);

-zna etapy mycia zębów;

-przełamuje lęk przed dentystą;

-układa historyjkę obrazkową;

-stosuje określenia: najpierw, potem;

-utrzymuje równowagę podczas przejścia po linie;

-dobiera się w pary;

-ustawia się w rzędzie.

J,Z

E/W

PP

J

Z

                                  Zatwierdziła:                                         Opracowała:

                         s. Barbara Olszewska                                   Małgorzata Jasiórska

Plan pracy wychowawczo-dydaktycznej

dla grupy dzieci czteroletnich „Stokrotki”

na miesiąc: wrzesień 2020 r.

Legenda: PP – procesy poznawcze, Z –zdrowotna, E/W –emocjonalna i wprowadzanie w świat wartości, S/T – społeczna i otoczenie techniczne, J –językowa, P/E – przyrodnicza i ekologiczna, Mat – matematyczna, Pl – plastyczna, Muz – muzyczna

Tydzień III

Temat kompleksowy: „Dbamy o higienę”

Legenda: PP – procesy poznawcze, Z – zdrowotna, E/W – emocjonalna i wprowadzenie w świat wartości, S/T – społeczna i otoczenie techniczne, J – językowa, P/E – przyrodnicza i ekologiczna, Mat – matematyczna, Pl – plastyczna, Muz – muzyczna

Zabawy ruchowe:

-„Tańczymy labada”

-„A psik”

-„Mam chusteczkę haftowaną”

Cele operacyjne:

Dziecko:

– uczestniczy w zabawie, porusza się po obwodzie koła w rytm piosenki i pokazuje części ciała

-porusza się godnie z rytmem wystukanym przez n-la

-ustawia się w kole

Data

Sytuacja edukacyjna

(temat, metoda)

Zamierzone osiągnięcia dziecka

(Cele operacyjne)

Rodzaj aktywności

14.09.

pon.

1.Rozmowa kierowana na podstawie wiersza pt. ”Katar” J. Brzechwa.

2.Zestaw zabaw ruchowych nr 2.

Dziecko:

-potrafi wypowiedzieć się na temat czytanego wiersza

-wie, że należy używać chusteczek higienicznych i zasłaniać buzię podczas kichania i kaszlu, aby minimalizować ryzyko przenoszenia się wirusów i bakterii

-dba o higienę poprzez codzienne mycie rąk: zwłaszcza po pobycie w toalecie, po zabawie na podwórku, z psem oraz po wytarciu nosa

-wie, że mycie rąk jest konieczne, aby uniknąć różnych chorób i zna etapy mycia rąk

-wie, co to jest higiena osobista i jak o nią dbać

-biega swobodnie po sali w różnych kierunkach

-wykonuje skłony tułowia w przód

J

PP

Z

Z

15.09.

wtorek

1.”Ręcznik” – kolorowanie kredkami.

2.Osłuchanie z piosenką „W zdrowym ciele zdrowy duch”.

Dziecko:

-wie, do czego służy ręcznik, mydło, szczoteczka, pasta

-ozdabia ręcznik wg własnego pomysłu (Karty pracy s. 40)

-słucha z uwagą utworu

-odpowiada na pytania dotyczące tekstu

-wymienia zdrowe produkty

Pl

PP

Muz

16.09.

środa

1.Klasyfikowanie przedmiotów na podstawie opowiadania ”Zuzia idzie do lekarza” –

2.Zestaw zabaw ruchowych nr 2.

Dziecko:

-gromadzi przedmioty ze względu na przeznaczenie

-poznaje zawód lekarza i pielęgniarki

-maszeruje wokół chusty animacyjnej

-reaguje na sygnał dźwiękowy

Mat

PP

Z

17.09.

czw.

1.”Czyste ręce” – technika łączna.

2. „W zdrowym ciele zdrowy duch” – nauka słów piosenki.

Dziecko:

-odciska pomalowane dłonie na kartce

-ugniata i rozciera plastelinę tworząc krople wody

-koloruje kran

-śpiewa zbiorowo piosenkę

-przyjmuje prawidłową postawę podczas śpiewu

Pl

Muz

18.09.

piątek

1.Rozmowa kierowana na podstawie wiersza „Dbajmy o zdrowie!”

B. Szelągowskiej.

2.Zestaw zabaw ruchowych nr 2.

Dziecko:

-wymienia sposoby dbania o zdrowie

-wie, że należy jeść owoce i warzywa

– wymienia przedmioty potrzebne do dbania o zdrowie i higienę

-segreguje przedmioty według ich zastosowania

-ustawia się w kole z innymi dziećmi

-wachluje chustą, reaguje na sygnał n-la i wbiega pod chustę

J

Mat

Z

Zatwierdziła:                                                         Opracowała:

                s.Barbara Olszewska                                           Katarzyna Hofman

Plan pracy wychowawczo-dydaktycznej

dla grupy dzieci trzyletnich „Aniołki”

na miesiąc: wrzesień 2020 r.

Tydzień I

Temat kompleksowy: „To jestem ja”

Legenda: PP – procesy poznawcze, Z –zdrowotna, E/W –emocjonalna i wprowadzanie w świat wartości, S/T – społeczna i otoczenie techniczne, J –językowa, P/E – przyrodnicza i ekologiczna, Mat – matematyczna, Pl – plastyczna, Muz – muzyczna

Zabawy ruchowe:

– „Kolory”

– „Samochody”

– „Kółko graniaste”

Cele operacyjne:

Dziecko:

– maszeruje w rozsypce

– siada w wyznaczonym miejscu

– przewraca się w bezpieczny sposób

Data

Sytuacja edukacyjna

(temat, metoda)

Zamierzone osiągnięcia dziecka

(Cele operacyjne)

Rodzaj aktywności

01.09

wtorek

1. Osłuchanie z piosenką „Krasnoludki

Dziecko:

– uważnie słucha piosenki

– ilustruje słowa piosenki ruchem

Muz

02.09

środa

1.„Zabawne klocki”- układanie rytmów

2. Zestaw zabaw ruchowych

nr 1

Dziecko:

– ustawia klocki w szeregu, buduje wieżę

– układa rytm z 2 elementów

– przyjmuje pozycję siadu skrzyżnego

Mat

Z

03.09

czwartek

1.„Moja głowa” – malowanie farbami za pomocą palca

Dziecko:

– maluje farbami za pomocą palca brakujące elementy twarzy tj. oczy, usta, nos

Pl

04.09

piątek

1. „Znam już przedszkole” – rozwiązywanie prostych zagadek słownych

2. Zestaw zabaw ruchowych

nr 1

Dziecko:

– uważnie słucha zagadek

– podejmuje próbę udzielenia odpowiedzi

– siada w rozsypce w pozycji siadu prostego

J

Z

                                  Zatwierdziła:                                                     Opracowała:

                             s. Barbara Olszewska                                       Dorota Chojnacka

 

Tydzień II

Temat kompleksowy: „Moja grupa”

Zabawy ruchowe:

– „Kolory”

– „Samochody”

– „Latawce”

Cele operacyjne:

Dziecko:

– maszeruje po kole

– siada w wyznaczonym miejscu

– reaguje na sygnał nauczyciela

Data

Sytuacja edukacyjna

(temat, metoda)

Zamierzone osiągnięcia dziecka

(Cele operacyjne)

Rodzaj aktywności

07.09

pon

1.Rozmowa na podstawie wiersza E. Stadtmuller „W naszym przedszkolu”

2. „Obrazek z plasteliny” – ugniatanie plasteliny

Dziecko:

– podejmuje przedstawia się na forum grupy

– uważnie słucha opowiadania

– wie, jak zmiękczyć plastelinę

– starannie odbija piórko lub dłoń w plastelinie

J

Pl

08.09

wtorek

1. Osłuchanie z piosenką „Wesoła zabawa”

Dziecko:

– uważnie słucha piosenki

Muz

09.09

środa

1.„Nasza szafka z zabawkami”- segregowanie zabawek

2. Zestaw zabaw ruchowych nr1

Dziecko:

– orientuje się jakie zabawki powinny stać na wskazanej półce

– klasyfikuje np. duże auta, małe auta, koparki itp.

– przyjmuje pozycję siadu skrzyżnego

Mat

Z

10.09

czwartek

Mój kwiatek” – wyklejanie kolorowym papierem

Dziecko:

– wie, jak używać kleju

– przykleja kawałki kolorowego papieru na kwiatka

Pl

11.09

piątek

1„Bezpieczna zabawa” – swobodna rozmowa na temat bezpieczeństwa w czasie zabaw

2. Zestaw zabaw ruchowych nr 1

Dziecko:

– odróżnia dobre zachowanie od złego w czasie zabaw

– wie, jak należy zgodnie bawić się z kolegami

– siada w rozsypce w pozycji siadu prostego

J

Z

                                     Zatwierdziła:                                                     Opracowała:

                                s. Barbara Olszewska                                       Dorota Chojnacka

 

Tydzień III

Temat kompleksowy: „Moja droga do przedszkola”

Zabawy ruchowe:

– „Kierowcy”

– „Trasa”

– „ Czerwone , zielone światło”

Cele operacyjne:

Dziecko:

– dobiera się w pary

– przechodzi po skakance, stopa za stopą

– bezpiecznie porusza się po sali, reaguje na sygnał wzrokowy

Data

Sytuacja edukacyjna

(temat, metoda)

Zamierzone osiągnięcia dziecka

(Cele operacyjne)

Rodzaj aktywności

14.09

pon

1.Rozmowa kierowana na podstawie opowiadania E. Stadtmuller „Pan Świetlik”

2. „Sygnalizator świetlny” – malowanie palcami

Dziecko:

– wie, jak bezpiecznie przechodzić przez ulicę

– ogląda obrazki, zwraca uwagę na to, co przedstawiają

– wymienia nazwy różnorodnych pojazdów

– maluje palcem wg wzoru

– wie, jakich kolorów należy użyć do pracy plastycznej

J

PP

Pl

J

15.09

wtorek

1. Osłuchanie z piosenką „Na skrzyżowaniu”

Dziecko:

– uważnie słucha piosenki

– wypowiada się na temat utworu

– wie, jak należy się zachować kiedy świeci zielone, a kiedy czerwone światło sygnalizatora

Muz

J

16.09

środa

1.„Segregowanie samochodów” – klasyfikacja

2. Zestaw zabaw ruchowych

nr 2

Dziecko:

– klasyfikuje samochody wg podanego kryterium ( kolor, wielkość)

– biega swobodnie po sali w różnych kierunkach

– wykonuje skłony tułowia w przód

Mat

Z

17.09

czwartek

1.„ Koła, pasy” – ćwiczenia grafomotoryczne

Dziecko:

– rysuje po śladzie koła i przejście dla pieszych

Pl

18.09

piątek

1. „Co już wiem na temat ruchu drogowego?” – Quiz dydaktyczny

2. Zestaw zabaw ruchowych

nr 2

Dziecko:

– uważnie słucha pytania

– udziela poprawnej odpowiedzi Tak /Nie

– maszeruje wokół chusty animacyjnej

– reaguje na sygnał dźwiękowy

J,

PP

Z

                                     Zatwierdziła:                                                 Opracowała:

                             s. Barbara Olszewska                                       Dorota Chojnacka

Tydzień III

Plan pracy wychowawczo-dydaktycznej

dla grupy dzieci sześcioletnich „Biedronki”

na miesiąc: WRZESIEŃ 2020 r.

Legenda: PP- procesy poznawcze, Z- edukacja zdrowotna, E/W- edukacja emocjonalna i wprowadzenie w świat wartości, S/T- edukacja społeczna i otoczenie techniczne, J-edukacja językowa, P/E- edukacja przyrodnicza i ekologiczna, Mat-edukacja matematyczna, Pl- plastyka, Muz- muzyka, L/T- literatura i teatr, WNJ – wczesna nauka języka, R- obszar religijny.

Tydzień III

Temat kompleksowy: DBAMY O ZDROWIE

Zabawy ruchowe:

– „Rekin”
– „Skok po zdrowie”

– „Hop, bęc”

– „Pogotowie ratunkowe”

Cele operacyjne:

Dziecko:

– wykonuje polecenia nauczyciela
– skacze obunóż

– wykonuje przysiad

– reaguje na sygnał

Data

Sytuacja edukacyjna

(temat, metoda)

Zamierzone osiągnięcia dziecka

(Cele operacyjne)

Rodzaj aktywności

14.09
pon.

1.„Jak dbamy o zdrowie?” – rozmowa kierowana na podstawie ilustracji.

Karta pracy str. 64 „Wzorki dla Janka i Olki

2. Zestaw ćwiczeń gimnastycznych nr 2 wg M. Lipiejko.

– odpowiada na pytania zdaniami,

– wie, jak dbać o zdrowie(dbanie o higienę, odpowiednia ilość snu, zdrowe odżywianie, aktywność fizyczna)
– zna etapy mycia rąk,
– rysuje linie proste i skośne po śladzie
– prowadzi rękę z góry na dół

– ustawia się w rozsypce, szeregu,

– chodzi wielkimi i małymi krokami,

– maszeruje po obwodzie koła

J, PP

Z,S/T

Z

Z

Z

15.09

wt.

1.”W łazience” – określenia położenia przedmiotów w przestrzeni.

Karta pracy Nowe Przygody Olka i Ady cz.1 s. 4.

2. „O zdrowiu””- osłuchanie i zabawa ruchowa z piosenką.

– określa położenie przedmiotów w przestrzeni: na, pod, za, obok, przed,

– wytycza kierunki od obranego przedmiotu,

– wyróżnia głoski w nagłosie i wygłosie

– słucha piosenki,

– wie, dlaczego dziecko tryska zdrowiem

– powtarza słowa refrenu

Mat.
Mat.

 

PP


Z, Muz
Muz

16.09

śr.

1. „Słuchanie wiersza B. Szelągowskiej „ Dbajmy o zdrowie”. Rozmowa na podstawie treści wiersza.

2.”Czyste ręce mamy” – praca plastyczna.

– uważnie słucha,

– wie, na czym polega praca lekarza,

– wymienia sytuacje, w których należy pójść do lekarza,
– obrysowuje swoje dłonie,

– wycina po linii falistej,

– wykleja kran folią aluminiową

PP
S/T

Pl.

17.09

czw.

1.”Czyste ręce mamy” – tworzenie tła.

2. Zabawy muzyczno-ruchowe z wykorzystaniem piosenki

O zdrowiu”.

– maluje pastelami,

– starannie zamalowuje powierzchnię kartki,

– dba o estetykę pracy,

– interpretuje muzykę ruchem,

– śpiewa refren piosenki

Pl.

Pl.

Z,

Muz.

18.09

pt.

1. „Środki czystości”- rozwiązywanie zagadek słownych.

2.Zestaw ćwiczeń gimnastycznych nr 2 wg M. Lipiejko.

– skupia uwagę,

– wymienia nazwy przyborów higienicznych,

– dzieli słowa na sylaby
– porusza się na czworakach,

– turla piłkę w tunelu

-współpracuje w zespole

PP,

S/T
J

Z
Z

                                         Zatwierdziła:                                                                                  Opracowała:

                             s.Barbara Olszewska                                                        Honorata Chudzik

Plan dydaktyczno- wychowawczy, tydzień I- wrzesień 2020

Plan pracy wychowawczo-dydaktycznej

dla grupy dzieci 5-letnich ,,Poziomki”

na miesiąc: wrzesień 2020

Legenda: PP- procesy poznawcze, Z- edukacja zdrowotna, E/W- edukacja emocjonalna i wprowadzanie w świat wartości, S/T- edukacja społeczna i otoczenie techniczne, J- edukacja językowa, P/E- edukacja przyrodnicza i ekologiczna, Mat- edukacja matematyczna, Pl- plastyka, Muz-muzyka, L/T literatura i teatr

Tydzień: I

Temat kompleksowy: W naszym przedszkolu

Zabawy ruchowe:

,,Zabawki”;

-,,Dzieci w domkach-dzieci na spacer”;

-,,Bałagan i porządek”

Cele operacyjne:

Dziecko:

-reaguje na przerwę w muzyce, naśladując ruchem czynność związaną z daną zabawką (piłka, samochód, lalka);

-na sygnał (klaśnięcie) wraca w ustalone miejsce;

-na komendę ,,Bałagan!” naśladuje porozrzucane zabawki, na komendę ,,Porządek” siada w rzędzie

Data

Sytuacja edukacyjna (temat, metoda)

Zamierzone osiągnięcia dziecka (cele operacyjne)

Rodzaj aktywności

Wtorek

01.09

1.,,W naszej sali i w przedszkolu”- rozmowa na podstawie ilustracji, przypomnienie zasad obowiązujących w przedszkolu.

2. ,,Przedszkole- drugi dom”- zabawy ruchowe przy muzyce, nauka słów piosenki

-nazywa pomieszczenia przedszkolne i wie jak się w nich zachowywać;

-rozpoznaje wizytówkę z imieniem i cyfrą oraz potrafi ją odnaleźć w różnych miejscach;

-myje ręce po korzystaniu z toalety i przed jedzeniem;

-segreguje zabawki wg cech: koloru, wielkości

-sprząta zabawki

-reaguje na sygnały (pauza w muzyce);

– powtarza słowa piosenki z zachowaniem dynamiki (wolno, szybko);

J

PP

Z

Mat

S/T

PP

J, Muz

Środa

02.09

1.,,Jestem przedszkolakiem”- słuchanie opowiadania i rozmowa inspirowana jego treścią

2.Zestaw ćwiczeń gimnastycznych nr 1 wg M. Lipiejko

-uważnie słucha opowiadania;

-odpowiada na pytania dotyczące treści utworu

-nazywa oraz wskazuje przyczyny własnych emocji oraz innych osób;

-rysuje po śladzie (grafomotoryka s.1-2)

-na sygnał nauczyciela ustawia się w szeregu lub dwuszeregu;

-przyjmuje poprawną postawę podczas wykonywania różnych czynności

J

E/W

Pl

Z

Czwartek

03.09

1,,Rysowanie pod dyktando”- wykonanie portretu nauczyciela wg E. Gruszczyk-Kolczyńskiej i E. Zielińskiej

2. ,,Przedszkole- drugi dom”- zabawy ruchowe przy muzyce, nauka słów piosenki

-rozróżnia, wskazuje i nazywa poszczególne części ciała;

-sprawnie posługuje się ołówkiem i kredkami (prawidłowy chwyt, odpowiedni nacisk, precyzyjne ruchy);

-potrafi narysować twarz, dbając o szczegóły;

-rysuje po śladzie, koloruje najmniejsze koło (grafomotoryka s. 3-4);

-łączy ruch z muzyką;

-określa nastrój słuchanego utworu;

-powtarza słowa piosenki z zachowaniem dynamiki (wolno, szybko);

Z

Pl

Pl

Pl, Mat

Z

J, Muz

Piątek

04.09

1.,,Czy wiesz o kim mówię?”- rozwiązywanie zagadek słownych

2.Zestaw ćwiczeń gimnastycznych nr 1 wg M. Lipiejko

-zna imiona koleżanek i kolegów;

-dostrzega charakterystyczne cechy w wyglądzie koleżanki lub kolegi i rozpoznaje ich na podstawie opisu;

-reaguje na hasło: ,,Dzieci do domu!”

-dostrzega kolejność zdarzeń w historyjce obrazkowej

-w pustych okienkach rysuje tyle kropek, ile elementów znajduje na rysunku (Policzanki s.5);

-utrzymuje równowagę stojąc na jednej nodze;

-rzuca woreczkiem do celu;

-wykonuje skręty tułowia.

J

PP

Z

PP

Mat

Z

                             Zatwierdziła:                                                  Opracowała:
                         s. Barbara Olszewska                                     Małgorzata Jasiórska

Plan dydaktyczno- wychowawczy, tydzień I,II- wrzesień 2020

Plan pracy wychowawczo-dydaktycznej

dla grupy dzieci sześcioletnich „Biedronki”

na miesiąc: WRZESIEŃ 2019 r.

Legenda: PP- procesy poznawcze, Z- edukacja zdrowotna, E/W- edukacja emocjonalna i wprowadzenie w świat wartości, S/T- edukacja społeczna i otoczenie techniczne, J-edukacja językowa, P/E- edukacja przyrodnicza i ekologiczna, Mat-edukacja matematyczna, Pl- plastyka, Muz- muzyka, L/T- literatura i teatr, WNJ – wczesna nauka języka, R- obszar religijny.

Tydzień I

Temat kompleksowy: WSPOMNIENIA Z WAKACJI

Zabawy ruchowe:

– „Cześć kolego, koleżanko”

– „Zbieramy muszle”;

– „Zwierzątka”- ruchowo- naśladowcza;

Cele operacyjne:

Dziecko:
-wita się z kolegą/koleżanką
-reaguje na sygnał

– szybko reaguje na sygnał, wykonuje skłon podparty

– chodzi na czworakach;

Data

Sytuacja edukacyjna

(temat, metoda)

Zamierzone osiągnięcia dziecka

(Cele operacyjne)

Rodzaj aktywności

02.09

wt.

1. „Wakacyjne wspomnienia” – rozmowa kierowana inspirowana przeżyciami z wakacji.

 

Jak skutecznie myć dłonie”?- omówienie i przypomnienie prawidłowego sposobu mycia dłoni.

2. Osłuchanie z piosenką „Dziękuję, proszę, przepraszam”

– opowiada o swoich przeżyciach i przygodach podczas wakacji

– wskazuje na mapie Morze Bałtyckie i Tatry

– opisuje czynności jakie można wykonywać w lesie, nad morzem, w górach, na wsi.

– z uwagą słucha wypowiedzi innych
-uważnie słucha nauczyciela,
-zapamiętuje i stosuje poprawnie wszystkie etapy mycia dłoni.

– określa tempo i charakter utworu

– porusza się swobodnie w rytm muzyki, dostosowując tempo do tempa utworu

– powtarza w zabawie słowa refrenu

J,P

P

P

P, F

PP

Muz,

Z

PP,J

03.09

śr.

1. „ Zasady przedszkolaka’’ – rumowa inspirowana opowiadaniem nauczyciela.

2.Zestaw ćwiczeń gimnastycznych nr 1 wg M. Lipiejko

– słucha uważnie nauczyciela;
– poznaje nowe zasady dotyczące bezpieczeństwa i funkcjonowania na terenie przedszkola (przyjście i wyjście z przedszkola).

– ustawia się w dwuszeregu

– ustawia się w rozsypce

– reaguje na umówiony sygnał

J

Z

Z

Z, S/T

Z,S

04.09

czw.

1. „Jestem już biedronką”- wydzieranka.

2.Improwizacja ruchowa do piosenki „Dziękuję, proszę, przepraszam”

– maluje kredką, poprawnie ją chwytając

– wydziera drobne fragmenty kolorowego papieru, wylepia nimi biedronkę

– starannie rozciera plastelinę

– ocenia efekty własnej działalności

– tworzy własną improwizację ruchową do zwrotek piosenki

– powtarza słowa zwrotek

– uczestniczy w zabawie ruchowej z poznaną piosenką

Pl.

Pl.

Pl.
S

S,E/T

J

Z

05.09

pt.

1.„Kodeks przedszkolaka”-tworzenie kontraktu grupowego.

Karta pracy cz. I, str. 3 „Nowe przygody Olka i Ady”.

2.Zestaw ćwiczeń gimnastycznych nr 1 wg M. Lipiejko.

– ogląda ilustracje przedstawione przez nauczyciela
– opisuje ilustracje pełnymi zdaniami
– rozumie i wraz z nauczycielami tworzy kodeks przedszkolaka na nowy rok przedszkolny
– dzieli na sylaby wyrazy 2-sylabowe

-biega z zachowaniem zasad bezpieczeństwa
– wykonuje przysiady

PP

J

S,

J,S,E
J

S/T

S/T

                                           Zatwierdziła:                                                       Opracowała:

                                s.Barbara Olszewska                                   Milena Kujawska


Tydzień II

Temat kompleksowy: MOJA DROGA DO PRZEDSZKOLA

Zabawy ruchowe:

– „Skoki”
– „Środki lokomocji”

– „Przejście przez kładkę”

Cele operacyjne:

Dziecko:

– przeskakuje obunóż przez krążki;
– naśladuje ruch pojazdu na hasło (samolot, autobus,rower);

– wykonuje ćwiczenia równoważne;

Data

Sytuacja edukacyjna

(temat, metoda)

Zamierzone osiągnięcia dziecka

(Cele operacyjne)

Rodzaj aktywności

07.09
pon.

1. „Gdy zamierzasz przejść ulicę”
W. Chotomska- rozmowa inspirowana wierszem.

Karta pracy str.64 „Wzory dla Janka i Olki”
2. „Na drodze”- malowanie akwarelami.

– uważnie słucha utworu;
– zna zasadę poruszania się w sąsiedztwie drogi;
– przypomina sobie i stosuje zasadę przejścia na druga stronę ulicy;
– wie co oznaczają kolory w sygnalizacji świetlnej;
– rysuje linie proste po śladzie

– nabiera małą ilość wody na pędzel;
– starannie maluje nie wyjeżdżając poza linie, nie mieszając kolorów

PP
S/T
S/T

PP

Pl.

Pl.
Pl.

08.09

wt.

1. „Koła samochodu”- klasyfikowanie i orientacja przestrzenna

Karta pracy str.35 „Wzory dla Janka i Olki”.

2. „Uliczni detektywi”- osłuchanie i zabawa ruchowa z piosenką.

– rozpoznaje figurę-koło spośród innych;
– klasyfikuje koła pod względem wielkości, grubości, koloru
– określa położenie przedmiotu w przestrzeni;
– rysuje koła po przerywanej linii

– słucha utwór i określa nastrój;
– opowiada czego dotyczy piosenka;
– porusza się po sali improwizując słowa piosenki

Mat.
Mat.

Mat.
Pl

E/W
J, Muz
Z, Muz

09.09

śr.

1. „Numery alarmowe- Szkoła prof. Szymona” – rozmowa inspirowana filmem.

2.Zestaw ćwiczeń gimnastycznych nr 1 wg M. Lipiejko

– poznaje numery alarmowe: 999,998,997,112

– rozpoznaje zawód:ratownika medycznego, strażaka, policjanta i ich pojazdy uprzywilejowane.
-ćwiczy mięśnie grzbietu
– rzuca i chwyta piłkę oburącz

Z, S/T
J, S/T,Z

Z
Z

10.09

czw.

1. „Moja droga do przedszkola”- spacer z zastosowaniem zasad przejścia dla pieszych

„Sygnalizator świetlny”- wyklejanie kolkami bibuły.

2.„Uliczni detektywi”- nauka słów piosenki

-wie, jak zachować się idąc po chodniku;
– zna zasadę przechodzenia przez jezdnię i stosuje ją na przejściu ze sygnalizacją świetlną oraz na przejściu bez sygnalizacji.
– zna kolejność i kolory w sygnalizatorze świetlnym;
– rozciera równomiernie pastele
– ugniata kulki bibuły

– powtarza słowa piosenki w tempie: szybko, wolno
– próbuje śpiewać I zwrotkę

S/T, Z
S/T, Z
S/T, Pl

Pl
Pl
Muz

Muz

11.09

pt.

1. „Znaki drogowe”- rozmowa inspirowana plakatem.

2.Zestaw ćwiczeń gimnastycznych nr 1 wg M. Lipiejko.

– dokonuje podziału na znaki drogowe: zakazu, ostrzegawcze, informacyjne, nakazu
– wie, co oznaczają znaki;
– klasyfikuje znaki pod względem kształtu
– skaczę na lewej i prawej nodze;
– skacze-pajacyki

S/T, PP,

S/T
Mat
Z
Z

                                          Zatwierdziła:                                                            Opracowała:
s. Barbara Olszewska                            Milena Kujawska