W tym tygodniu ,,Poziomki” będą poznawać specyfikę zawodu górnika (wydobywanie węgla do ogrzewania mieszkań), dowiedzą się również jak powstał węgiel oraz zbadają jego właściwości. Zapoznamy się z wyglądem górnika w mundurze roboczym i odświętnym oraz z narzędziami koniecznymi do pracy w kopalni. Porozmawiamy o niebezpieczeństwach towarzyszącym górnikom w pracy w kopalni oraz o ,,Barbórce”-tradycyjnym polskim święcie górniczym obchodzonym 4 grudnia, w dniu Świętej Barbary, patronki górników. Czeka na nas także wiele ciekawych zajęć plastycznych, ruchowych oraz muzycznych.