Ciężka praca górnika

W pierwszym tygodniu grudnia naszym tematem kompleksowym jest „Ciężka praca górnika”. Dzięki niemu przedszkolaki dowiedzą się jak ciężka i odpowiedzialna jest praca pod ziemią. Maluchy poznają wiele ciekawostek na temat górniczego stroju, oraz dowiedzą się dlaczego święto górników to Barbórka. Będą brały udział w zabawie badawczej z wykorzystaniem węgla, a ich pobrudzone rączki wywołają zapewne wiele radości i śmiechu. Poprzez piosenkę „W kopalni praca wre” dzieci będą mogły wcielić się w rolę górnika naśladując czynności jakie on wykonuje podczas wydobywania węgla. Pracą plastyczną będzie „Pociąg towarowy” wypełniony po brzegi narysowanymi przez dzieci bryłkami węgla.