W kolejnym tygodniu pochmurnego listopada realizowanym tematem kompleksowym będzie „Poznajemy urządzenia elektryczne”. Celem zajęć będzie zapoznanie dzieci z różnymi urządzeniami elektrycznymi, uświadomienie dzieciom, jakie znaczenie ma prąd w gospodarstwie domowym oraz zapoznanie z zasadami bezpiecznego korzystania z nich. Poprzez przeprowadzone zajęcia nasze maluszki będą wiedziały, które z urządzeń domowych są zasilane prądem, wymienią zastosowanie urządzeń oraz najważniejsze – będą potrafiły przestrzegać zasad bezpieczeństwa związanych z użytkowaniem prądu jak np. używanie urządzeń elektrycznych tylko w obecności dorosłych… Jako pracę plastyczną poznają nową technikę jaką jest wydzieranka. Za pomocą małych wydartych kawałków kolorowego papieru wykleją lampkę nocną.