Dzień: 31 sierpnia 2020

Drodzy Rodzice

Prosimy o zapoznanie się z poniższymi procedurami obowiązującymi
w naszym przedszkolu

 

DEKLARACJA KORZYSTANIA PRZEZ DZIECKO Z PRZEDSZKOLA

PROCEDURA DOTYCZĄCA STOSOWANIA ZASAD DEZYNFEKCJI

PROCEDURA DOTYCZĄCA STOSOWANIA ZASAD BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY

PROCEDURA DOTYCZĄCA PRZYPROWADZANIA I ODBIERANIA DZIECI

PROCEDURA DOTYCZĄCA POSTĘPOWANIA NA WYPADEK ZAKAŻENIA

WYTYCZNE GŁÓWNEGO INSPEKTORA SANITARNEGO Z 25 SIERPNIA 2020