Pozwólcie dzieciom przychodzić do mnie, nie zabraniajcie im,

bo do takich należy królestwo Boże.”

Piękna modlitwa dziękczynna po Mszy świętej

Drodzy Rodzice, kochane dzieci!

Serdecznie zapraszamy wszystkich dnia 30.08.2020(niedziela) o godz.11.30 na Msze Świętą dziękczynną za wszelkie dobro i otrzymane łaski w minionym roku przedszkolnym. Będziemy również prosić dobrego Boga o błogosławieństwo i opiekę Matki Najświętszej na nowy rok przedszkolny i szkolny dla siedmiolatków.

Po Mszy św. będzie rozdanie dyplomów ukończenia przedszkola dla dzieci, które odchodzą do szkoły.

Życzymy wszystkim by błogosławieństwo Boże było umocnieniem na drogach naszego życia w tym trudnym czasie. Dzieciom przed którymi rozpoczyna się nowy etap życia wypraszamy łaskę dobrej adaptacji w szkole i dobrych wyników w nauce.