Zajęcia

Przedszkole to miejsce przyjazne dziecku. Tutaj poprzez zabawę dziecko uczy się siebie, relacji z innymi, postrzegania bogactwa otaczającego świata, wchodzi w świat wartości i zdobywa umiejętności potrzebne do podjęcia nauki w szkole.
Formami pracy w Przedszkolu są:

  • Zajęcia i zabawy dowolne;
  • Zajęcia obowiązkowe:
  1. codzienne zajęcia o charakterze wychowawczo- dydaktycznym, zaplanowane i kierowane przez nauczyciela,
  2. czynności samoobsługowe i prace użyteczne dzieci,
  3. spacery,
  4. wycieczki,
  5. uroczystości przedszkolne,
  6. sytuacje okolicznościowe

Zajęcia kierowane mają na celu wspomaganie kompetencji fizycznych, społecznych i poznawczo – emocjonalnych dziecka. Podstawową zasadą ich prowadzenia jest zasada integracji treści zakładająca swobodne łączenie metod,  treści i celów z poszczególnych działów programu wychowania przedszkolnego. W ciągu całego tygodnia dzieci realizują treści związane z mową, matematyką, wychowaniem fizycznym, muzyką i sztuką oraz językiem obcym – angielskim. Ponadto katolicki charakter Placówki implikuje wychowanie dziecka w duchu wartości katolickich i wprowadzanie w praktyki wiary Kościoła katolickiego. Oprócz codziennych zajęć dydaktycznych prowadzonych przez nauczycielki grup, w naszym przedszkolu odbywają się zajęcia dodatkowe według następującego rozkładu:

TYDZIEŃ W PRZEDSZKOLU

poniedziałek

wtorek

środa

czwartek

piątek

RYTMIKA

 9.00 Biedronki

9.30 Stokrotki

10.00 Poziomki

10.30 Aniołki

JĘZYK ANGIELSKI

10.00 Stokrotki

10.30 Poziomki

11.00Biedronki

11.30 Aniołki

JĘZYK ANGIELSKI

9.45 Stokrotki

11.00 Poziomki

11.30 Aniołki

12.30Biedronki

BALET

9.00 Poziomki

9.30 Aniołki

9.45 Biedronki

10.15 Stokrotki

KATECHEZA

8.50 Biedronki

9.30 Aniołki

10.00 Stokrotki

SZACHY

10.15 Poziomki

10.45Biedronki

11.15 Stokrotki

KATECHEZA

8.50 Poziomki

W najbliższych miesiącach będziemy podejmować z dziećmi następującą tematykę: 

LUTY
W karnawale same bale
W kinie i w teatrze
Kosmos dziełem Pana Boga
MARZEC
Przebudzenie po zimie
Marcowa pogoda
Wiosenne powroty
Już Wielkanoc


KWIECIEŃ

Wiosną w ogrodzie

Dbamy o naszą planetę

Majowe święta