Kategoria: Co robimy

Tematem zajęć w bieżącym tygodniu w grupie „Poziomki” jest przygotowanie ludzi i zwierząt do zimy. Dzieci dowiedzą się jaki jest odpowiedni strój na zimę oraz jakie przetwory domowe gromadzimy na w swoich spiżarniach. Poznamy zwyczaje zwierząt i ich sposoby przygotowania się do zimy. Dowiemy się jakie ptaki zostają i jak możemy im pomóc przetrwać zimę . Odwiedzimy przedszkolny karmnik dla ptaków. Stworzymy kalendarz, który utrwali nam rytm pór roku. Nauczymy się piosenki ruchowej pt. „Zima”. Jako prace plastyczne zaprojektujemy rękawiczki i ptasi karmnik.

W tym tygodniu ,,Poziomki” będą poznawać specyfikę zawodu górnika (wydobywanie węgla do ogrzewania mieszkań), dowiedzą się również jak powstał węgiel oraz zbadają jego właściwości. Zapoznamy się z wyglądem górnika w mundurze roboczym i odświętnym oraz z narzędziami koniecznymi do pracy w kopalni. Porozmawiamy o niebezpieczeństwach towarzyszącym górnikom w pracy w kopalni oraz o ,,Barbórce”-tradycyjnym polskim święcie górniczym obchodzonym 4 grudnia, w dniu Świętej Barbary, patronki górników. Czeka na nas także wiele ciekawych zajęć plastycznych, ruchowych oraz muzycznych.

Praca pod ziemią

W pierwszym tygodniu grudnia, Biedronki będą realizowały temat kompleksowy związany z pracą górnika. Sześciolatki poznają proces powstania węgla oraz na czym polega praca górnika. Dowiedzą się jak wygląda ubranie galowe i robocze osób wydobywających „czarne złoto”. Poznają legendę o Iskierce oraz o Św. Kindze, a także patronkę górników- Św. Barbarę. Na zajęciach z zakresu matematyki będą przeliczały w dostępnym zakresie, poznają cyfrę 7. Na podstawie opowiadania nauczyciela o górniku Marku zostanie wprowadzona litera M,m. Na koniec tygodnia znając już złoża mineralne wydobywana spod ziemi (sól, węgiel) będziemy prowadzić doświadczenia i określać właściwości tych złóż. Na ulubionych zajęciach muzycznych nauczymy się śpiewać piosenkę „Czarny ma mundur” oraz wykonamy sylwetę górnika techniką origami. Grudzień rozpoczniemy bardzo ciekawymi i inspirującymi zajęciami….zabawy będzie co niemiara 🙂

Ciężka praca górnika

W pierwszym tygodniu grudnia naszym tematem kompleksowym jest „Ciężka praca górnika”. Dzięki niemu przedszkolaki dowiedzą się jak ciężka i odpowiedzialna jest praca pod ziemią. Maluchy poznają wiele ciekawostek na temat górniczego stroju, oraz dowiedzą się dlaczego święto górników to Barbórka. Będą brały udział w zabawie badawczej z wykorzystaniem węgla, a ich pobrudzone rączki wywołają zapewne wiele radości i śmiechu. Poprzez piosenkę „W kopalni praca wre” dzieci będą mogły wcielić się w rolę górnika naśladując czynności jakie on wykonuje podczas wydobywania węgla. Pracą plastyczną będzie „Pociąg towarowy” wypełniony po brzegi narysowanymi przez dzieci bryłkami węgla.

W tym tygodniu temat kompleksowy brzmi ,,Na poczcie”, na zajęciach będziemy rozmawiać o poczcie, jaką pracę wykonuje listonosz, po co wysyłamy listy i dokąd idziemy aby wysłać list. Wzbogacimy nasz słownik o pojęcia takie jak: list, skrzynka pocztowa, torba listonosza , znaczek pocztowy. Stokrotki będą uczyły się nowej piosenki pt,,Pan listonosz”. Na zajęciach plastycznych będziemy tworzyć list do Świętego Mikołaja, będziemy też samodzielnie ozdabiać znaczek pocztowy. Po nadaniu listu, listy trafią do naszej grupowej skrzynki pocztowej. Będziemy też dobrze się bawić przy zabawach ruchowych.

W kolejnym tygodniu listopada, tematem komplesowym będzie „Na poczcie. Celem zajęć będzie wprowadzenie dzieci, za pomocą historyjki obrazkowej „List do cioci” w etapy wysyłania listu, od nadawcy do odbiorcy. Dzieci poznają zawód listonosza, wykonywane przez niego czynności i efekty jego pracy. Ubiór oraz typowe rekwizyty listonosza. Pracą plastyczną zaplanowaną dla dzieci na ten tydzień, będzie wycinanie, malowanie i przklejanie 3-el puzzli.

W bieżącym tygodniu będziemy realizować temat kompleksowy: „ Na poczcie”. Podczas zajęć dydaktycznych dowiemy, że poczta jest miejscem użyteczności publicznej, poznamy pracę urzędnika pocztowego i uświadomimy sobie, jak wielkie znaczenie ma ten urząd w życiu codziennym. Na poczcie bowiem można nie tylko wysłać list czy paczkę, ale także zapłacić rachunki, pobrać pieniądze czy kupić ciekawą książeczkę. Poznamy również różne rodzaje listów: zwykłe, polecone, ekspresowe, kartki, telegramy; wzbogacimy słownictwo w zwroty: awizo, przesyłka, rozmowa telefoniczna, adresat, nadawca. Dzięki historyjce obrazkowej dowiemy się, jaka jest droga listu od nadawcy do adresata. Ponadto utrwalimy znajomość swojego adresu zamieszkania oraz adresu przedszkola. Dzięki pracy listonosza poznamy literę l, L.

W tym tygodniu ,,Poziomki” będą rozmawiać o poczcie. Dowiedzą się jakie funkcje pełni instytucja Poczty Polskiej oraz przypomną sobie kim jest listonosz. Poznamy dokładną drogę listu od nadawcy do adresata, przypomnimy sobie nasze adresy zamieszkania. Będziemy również projektować znaczek pocztowy oraz kształtować orientację na kartce papieru, określając miejsce znaczka pocztowego na kopercie, adresu osoby do której chcemy wysłać list oraz adresu nadawcy. Czeka nas wiele atrakcyjnych zajęć.

W kolejnym tygodniu pochmurnego listopada realizowanym tematem kompleksowym będzie „Poznajemy urządzenia elektryczne”. Celem zajęć będzie zapoznanie dzieci z różnymi urządzeniami elektrycznymi, uświadomienie dzieciom, jakie znaczenie ma prąd w gospodarstwie domowym oraz zapoznanie z zasadami bezpiecznego korzystania z nich. Poprzez przeprowadzone zajęcia nasze maluszki będą wiedziały, które z urządzeń domowych są zasilane prądem, wymienią zastosowanie urządzeń oraz najważniejsze – będą potrafiły przestrzegać zasad bezpieczeństwa związanych z użytkowaniem prądu jak np. używanie urządzeń elektrycznych tylko w obecności dorosłych… Jako pracę plastyczną poznają nową technikę jaką jest wydzieranka. Za pomocą małych wydartych kawałków kolorowego papieru wykleją lampkę nocną.

W tym tygodniu tematy naszych zajęć dotyczyć będą urządzeń elektrycznych. Przypomnimy sobie nazwy poszczególnych urządzeń (będziemy także dzielić ich nazwy na sylaby) oraz określać jakie funkcje pełnią w życiu każdego człowieka. Zastanowimy się nad tym, do czego właściwie służy prąd i jak bezpiecznie z niego korzystać. Stworzymy również grę ,,Pstryczek-elektryczek”, w której ustalimy zasady, będziemy rozwijać nasze umiejętności matematyczne i przede wszystkim współdziałać z innymi. Poznamy piosenkę o domowych sprzętach elektrycznych, wykonamy pracę plastyczną, weźmiemy udział w quizie ,,O prądzie wiem wszystko”. Czeka na nas wiele ciekawych aktywności.