O przedszkolu

Przedszkole prowadzone przez Zgromadzenie Sióstr Służebniczek Starowiejskich to miejsce, gdziedzieci w duchu chrześcijańskim i patriotycznym stawiają pierwsze kroki na drodze swojegorozwoju. Wychowanie oparte na wartościach i integralne kształcenie przez zabawę, to dwa filarydziałalności przedszkola, które przez swoją posługę pragnie wspomagać rodzinę w jej zadaniachopiekuńczo-wychowawczych. Misja przedszkola ma swoje korzenie w myśli pedagogicznejnaszego Założyciela bł. Edmunda Bojanowskiego, który podkreślał, że „od dzieci trzeba zacząćodrodzenie ludzkości”.Nasze przedszkole wyrasta na wartościach i zasadach zapisanych w dokumentach, takich jakstatut, podstawa programowa, program wychowania czy plan pracy przedszkola. Ich realizacjanadaje kierunek działań i jest gwarantem jakości pracy przedszkola. Ale jego serce stanowią ludzie,którzy umiejętnie wprowadzają w życie zasady, wytyczne, wartości i teorie pedagogiczne.Nauczyciele, którzy są filarem działalności wychowawczo-pedagogicznej, mając świadomośćciążącej na nich odpowiedzialności za rozwój powierzonych im dzieci, podejmują nieustannyrozwój osobowy i zawodowy. Wychowawcy w pracy przedszkolnej wprowadzają wartości i ideały,jakimi żył bł. Edmund Bojanowski, Patron naszego przedszkola, a wśród nich ważne miejscezajmuje miłość do Boga i Ojczyzny.