Rytm Dnia

Ramowy rozkład dnia w naszym przedszkolu

7.00 – 8.30 – schodzenie się dzieci, gry stolikowe, zabawy dowolne na dywanie lub w kącikach, obserwacje i rozmowy

8.15 – 8.30 – ćwiczenia poranne, modlitwa poranna, przygotowanie do śniadania

8.30 – 9.00 – śniadanie, zabiegi higieniczne, przygotowanie do zajęć

9.00 – 10.30 – organizowanie sytuacji edukacyjnych  wspomagających
wszechstronny rozwój dzieci zgodnie z tematem kompleksowym

10.30 – 11.30 – zabawy spontaniczne w sali lub w ogrodzie przedszkolnym,
spacery, wycieczki

11.30 – 12.00 – śpiew w grupach, przygotowanie do obiadu

12.00 – 12.30 – obiad, toaleta poobiednia

12.30- 13.00- bajkoterapia

13.00- 14.20- organizowanie sytuacji edukacyjnych wspomagających wszechstronny rozwój dziecka, ćwiczenia grafomotoryczne, praca indywidaulana, obserwacje, rozwijanie uzdolnień

14.20 –15.00 – przygotowanie do podwieczorku, podwieczorek

15.00 –16.00 – gry stolikowe, zabawy w kącikach zainteresowań, obserwacje dzieci, zabawy dowolne  w sali lub na powietrzu. Rozchodzenie się dzieci do domu.