Kategoria: Rytm dnia

Ramowy rozkład dnia w przedszkolu

7.00 – 8.30 – schodzenie się dzieci (7.00 – 7.45 Biedronki;
7.45 – 8.00 Poziomki;
8.00 – 8.15 Stokrotki;
8.15 – 8.30 Aniołki)

7.00 – 8.00 – gry stolikowe, zabawy dowolne na dywanie lub w kącikach, obserwacje
i rozmowy

8.15 – 8.30 – ćwiczenia poranne, modlitwa poranna, przygotowanie do śniadania

8.30 – 9.00 – śniadanie, zabiegi higieniczne, przygotowanie do zajęć

9.00 – 10.30 – organizowanie sytuacji edukacyjnych  wspomagających
wszechstronny rozwój dzieci zgodnie z tematem kompleksowym

10.30 – 11.30 – zabawy spontaniczne w sali lub w ogrodzie przedszkolnym,
spacery, wycieczki

11.30 – 12.00 – śpiew w grupach, przygotowanie do obiadu

12.00 – 12.30 – obiad, toaleta poobiednia

12.30 – 13.00 – organizowanie sytuacji edukacyjnych, wspomagających
wszechstronny rozwój dziecka, ćwiczenia grafomotoryczne,
praca, indywidualna, obserwacje

13.00 – 14.00 – zajęcia dodatkowe (szachy, rytmika), koła zainteresowań, tworzenie
sytuacji rozwijających zdolności i zainteresowania dzieci

14.20 –15.00 – przygotowanie do podwieczorku, podwieczorek

15.00 –16.00 – gry stolikowe, zabawy w kącikach zainteresowań, obserwacje dzieci, .                       zabawy dowolne  w sali lub na powietrzu.
Rozchodzenie się dzieci do domu.