Doktor Dolittle

 

Jak dobrze pamiętamy, pod koniec listopada 2018 r. uczestniczyliśmy w widowisku interaktywnym pt: „Doktor Dolittle i podróż do Afryki”. Ważnym celem tej wycieczki było zapoznanie się z zawodem filmowca, ale niektórzy z nas wykazali się odwagą i talentem aktorskim i wystąpili na planie widowiska. Zapraszamy do obejrzenia materiału filmowego z tego wydarzenia.

Materiał filmowy z naszego wspólnego spotkania jest dostępny pod adresem:
https://youtu.be/Qce-7lb0hV8

Jest to link do niepublicznego kanału YouTube.
Tylko osoba posiadająca adres może oglądnąć ten materiał filmowy.

Przekazany Państwu materiał filmowy z widowiska Teatr Show jest
przeznaczony jedynie do użytku wewnętrznego przedszkola i dzieci
uczestniczących w spotkaniu.
Prosimy nie upubliczniać reportażu na stronach internetowych, portalach
społecznościowych i serwisach wideo np. YouTube lubper Vimeo.

Zapis z Regulaminu Teatr Show:

§ 3

7. „Producent widowisk interaktywnych informuje, że wszelkie
rozpowszechnianie materiałów filmowych przestawiających uczestników
spotkań jest naruszeniem dóbr osobistych przepisów dotyczących
ochrony wizerunku, w szczególności osób niepełnoletnich. Tego typu
działania mogą być podstawą do roszczeń prawnych ze strony
producenta i osób trzecich. Powyższa informacja odnosi się do
umieszczania wyżej wymienionych materiałów w publicznych,
ogólnodostępnych kanałach internetowych.”