Dzień: 2023-03-07

Przerwa wakacyjna

Drodzy Rodzice.

Informuję,

że zgodnie ze statutem i decyzją Organu Prowadzącego,

którym jest Zgromadzenie Sióstr Służebniczek NMP NP z siedzibą w Łodzi,

przerwa wakacyjna w pracy przedszkola

rozpoczyna się dn. 17.07.2023r.

W okresie 3 – 14.07.2023 przedszkole będzie czynne dla chętnych dzieci,

które prosimy zapisać na listę, dla celów organizacyjnych.

Lista będzie dostępna pod koniec czerwca w holu przedszkola.