Aktualności

Opłata w miesiącu PAŹDZIERNIKU za wyżywienie wynosi :

3 posiłki 22 dni x10 zł = 220 zł + 30 zł = 250 zł drugie dziecko ½ 110 zł + 30 zł = 140 zł

2 posiłki 22 dni x 9 zł = 198 zł + 30 zł = 228 zł drugie dziecko ½ 22dni x 9zł = 99zł + 30 zł = 129 zł

Jeśli dziecko było nieobecne we wrześniu powyżej 3-ch dni rodzic może sobie odliczyć stawkę żywieniową

Opłata 30 zł nie podlega odliczeniem za nieobecność dziecka w przedszkolu

Rodzice, którzy nie są pewni kwoty jaką mają zapłacić mogą zadzwonić pod nr 62 76 34 023

Wpłaty prosimy dokonywać między 10 a 15 dniem każdego miesiąca

Wpłat można dokonywać na konto bankowe

Publicznego Przedszkola Sióstr Służebniczek NMP NP

36 1240 2946 1111 0010 9212 1950

Można też gotówką. Pani Monika – księgowa będzie dostępna przed przedszkolem od 12 do 16. 10.2020 w godzinach 8.00 -9.00 i od 15.0 0-16.00 (w godzinach popołudniowych prosimy dzwonić domofonem do kancelarii)

RODZICÓW dzieci z grupy ANIOŁKÓW, które nie korzystały w miesiącu wrześniu z posiłków prosimy o nieodliczanie nieobecności w październiku .

Zajęcia dodatkowe

ŚRODA – Szkoła gry w szachy – prowadzący p. Maciej Sroczyński -Szkoła szachowa Szach Mistrz

Grupa Poziomki godz.12.45 – 13.15

Grupa Biedronki godz. 13.15 – 13.45

Grupa Stokrotki godz. 13. 45 – 14.15

PIĄTEK – Zajęcia umuzykalniające z elementami tańca prowadząca Karolina Secler – Szczepaniak – Szkoła Sieraszewski DANCE STUDIO

Grupa Poziomki godz.14.00 – 14.30

Grupa Stokrotki godz.14.30 – 15.00

Grupa Biedronki godz.15.00 – 15.30

J. Angielski – prowadząca Katarzyna Szczepaniak

Grupa Biedronki – wtorek i czwartek godz. 13.00- 13.30 / co II tydzień/ godz. 11.00 – 11.30

Grupa Poziomki – poniedziałek i piątek godz. 11.00 – 11.30

Grupa Stokrotki- poniedziałek i piątek godz. 11.30 -12.00

Grupa Aniołki środa godz. 10.30 – 11.00

Katecheza prowadząca s. Barbara Olszewska

Grupa Biedronki – poniedziałek i piątek godz. 11.00- 11.30

Grupa Poziomki – poniedziałek i piątek 12.45 – 13.15

Grupa Stokrotki – wtorek i piątek godz. 13.30- 14.00

Grupa Aniołki – środa 10.30 – 11.00 prowadząca s. Beata

Raz w miesiącu koncerty edukacyjne – prowadzi Akademia pana Feliksa

Grupa dzieci 5 i 6 latków godz. 10.00

Grupa dzieci 4 i 3 latki godz. 11. 00

Drodzy rodzice

W dniu 14.10.2020 r. (tj środa) o godzinie 18.00 odbędzie się zebranie grupowe rodziców dzieci 3 – letnich „Aniołków”.

Zapraszamy

Drodzy Rodzice

W dniu 08.10.2020r. (tj. czwartek), o godzinie 18.00 odbędzie się
zebranie grupowe rodziców dzieci 5-letnich „Poziomki” .

Zapraszamy

Drodzy Rodzice

Rozpoczęliśmy październik-miesiąc modlitwy różnicowej. W kościele różaniec dla dzieci od poniedziałku do piątku o godz. 16.00. Dzieci starsze 5 i 6 latki mogą zostać w tych dniach dłużej w przedszkolu i pod opieką Sióstr i Pań nauczycielek przejdą do kościoła, a Rodzice mogą ich odebrać po nabożeństwie.

W niedzielę w naszej parafii przeżywać będziemy odpust. Dzieci, które wezmą udział w procesji jutro mogą zabrać stroje. Niech prośba Matki Najświętszej „Odmawiajcie różaniec” będzie dla nas wszystkich ratunkiem.

Owocnej modlitwy różańcowej
s.  Barbara Olszewska

Drodzy rodzice

W dniu 07.10.2020 (tj. środa) o godzinie 18.00 odbędzie się zebranie grupowe z rodzicami dzieci 6-letnich „Biedronek”.

                                                                                                                        Zapraszamy

 

Drodzy rodzice

W związku z realizacją tematu kompleksowego dotyczącego osoby W. Blizińskiego oraz Małej Ojczyzny grupa dzieci 6-letnich „Biedronki” planuje wyjście 02.10.2020r. (tj. piątek) w godzinach przedpołudniowych do Izby Pamięci  w Liskowie. Prosimy rodziców o ubranie dzieci odpowiednio do pogody.

Dziękujemy

Drodzy Rodzice!

  1. Przypominam, iż do 15 tj. wtorku jest czas na ubezpieczenie dziecka. Nie uiszczenie w tym czasie wpłaty uznajemy za rezygnację z ubezpieczenia w przedszkolu. Proszę więc o dostarczenie polisy ubezpieczenia dziecka od nieszczęśliwych wypadków najpóźniej do dnia 15 września przez pracownika przedszkola pełniącego dyżur w holu lub osobiście do kancelarii.

  2. Proszę Rodziców, którzy jeszcze nie dostarczyli wypełnionej deklaracji z numerem telefonu do natychmiastowego kontaktu o szybkie ! dostarczenie do kancelarii lub podanie przez pracownika będącego w holu na dyżurze.

  3. W celach organizacyjnych przedszkola i zapewnienia bezpieczeństwa dzieciom dziękuję Rodzicom za dostosowanie się do zaproponowanych godzin przyprowadzania dzieci do przedszkola.

  4. Bardzo proszę poinformować osoby, które są upoważnione w waszym imieniu do odbioru dzieci by dostosowały się do godzin odbioru. Są to godziny 13.00 – 14.00 i od 15.00 – 16.00 / Wyjątek we wrześniu mają tylko dzieci nowo przyjęte, które nie korzystają z posiłków. Chyba iż odchodzą z rodzeństwem starszym po obiedzie to proszę odebrać ich o godz. 13.00 nie wcześniej ./

W imieniu dzieci i własnym dziękuję za pomoc:

  • Babci Basi z grupy Stokrotki – za uszycie woreczków na kapcie dla dzieci.

  • Tatusiowi Niny z grupy Aniołki – za zainteresowanie się i naprawienie auta dziecięcego

  • Rodzicom Blanki z grupy Aniołki – za złożenie zakupionego regalu na przybory toaletowe i zawieszenie w łazience maluszków.

  • Tatusiowi absolwentek Weroniki i Wiktorii – za docięcie płyt na regał na zabawki podwórkowe w altance

                                                         z wyrazami wdzięczności dyrektor s. Barbara

Drodzy Rodzice

Dziecko z przedszkola może być odebrane tylko przez rodziców lub prawnych opiekunów. Jeśli nie maja Państwo takiej możliwości, a dziecko odbiera członek rodziny prosimy o wypełnienie i przekazanie do przedszkola poniższego oświadczenia.

oświadczenie Rodzicow w przypadku upoważnienia

Dziękujemy

 

Drodzy Rodzice

Dla każdej grupy przedszkolnej został założony e-mail. Będzie służył on do komunikacji pomiędzy Państwem,a wychowawcami.

Dla poszczególnych grup wiekowych są to następujące adresy:

3-latki „Aniołki”- przedszkole.aniolki2020@op.pl
4-latki „Stokrotki”– stokrotki-przedszkole@wp.pl
5-latki „Poziomki”-grupa.poziomki2020@wp.pl
6-latki „Biedronki”– liskow.biedronki@wp.pl