Podziękowania

Serdeczne podziękowania dla

pomocników św. Mikołaja

paniom z Rady Rodziców, które zakupiły, spakowały i pomagały przy rozdawaniu paczek.