HARMONOGRAM REKRUTACJI NA ROK SZKOLNY 2022/2023

 

L.p. RODZAJ CZYNNOŚCI W POSTĘPOWANIU REKRUTACYJNYM TERMIN W POSTEPOWANIU REKRUTACYJNYM
1. Pobieranie i składanie deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego przez rodziców dzieci uczęszczających aktualnie do przedszkola od 14.02.2022r.                                       do 18.02.2022r.
2. Pobieranie i składanie wniosków przez rodziców zapisujących dzieci po raz pierwszy do przedszkolana wolne miejsca.

od 01.03.2022r. do 06.03.2022rw godz. 8.00 do 10.00  i od 14.30 do 16.00

3. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną, wniosków o przyjęcie do przedszkola i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art.131 ust. 8 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016r.-Prawo Oświatowe (Dz.U. z 2018r. poz.949)  

20.03.2022r.

4. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy dzieci przyjętych do przedszkola na tablicy informacyjnej w holu przedszkola 25.03.2022r.
5. Potwierdzenie przez rodziców kandydata decyzji o przyjęciu w postaci pisemnego potwierdzenia od 25.03.2022r. do 31.03.2022r.
6. Zebranie informacyjno-organizacyjne dla rodziców dzieci nowoprzyjętych 06.05.2022r.  o godz. 18.00

 

dyrektor s. Barbara Olszewska