Podziękowanie!

W imieniu  dzieci dziękuję    tatusiom za skoszenie trawy w ogródku przedszkolnym

Tatusiowi –  Blanki i Zosi dziękuję za rozłożenie parasola  nad piaskownicą.