Odpłatność za wyżywienie w miesiącu czerwcu.

3 posiłki   20 dni x 10 = 200zł + 30zł = 230zł

2 posiłki20 dni x 9 = 180zł + 30zł = 210zł

½ z 3-ch posiłków 100zł + 30zł = 130zł

½ z 2-ch posiłków 90zł + 30zł = 120zł