UWAGA RODZICE! DZIECI NOWOPRZYJĘTYCH DO PRZEDSZKOLA NA ROK 2021/2022

Przypominam! Dnia 12 maja godz. 18.00 zebranie organizacyjno- informujące dla rodziców dzieci zapisanych po raz pierwszy do naszego przedszkola. Obecność na zebraniu obowiązkowa.

/ prosimy zabrać ze sobą zmienne obuwie./