DRODZY RODZICE

Zgodnie z najnowszymi informacjami i wytycznymi MEN planujemy otwarcie przedszkola.   Z ogólnymi wytycznymi dotyczącymi funkcjonowania placówek można się zapoznać na stronie MEN. Rodzice, którzy chcą skorzystać z możliwości zapewnienia opieki przez przedszkole, powinni o tym fakcie powiadomić dyrektora placówki. Proszę wszystkich rodziców o wypełnienie tabelki i określenie swojej sytuacji, koniecznie do czwartku 21 maja do godz. 21. 00 i przesłanie jej na adres mailowy: przedszkolewliskowie@gmail. com. W razie trudności z wysłaniem e-maila proszę o wiadomość sms.

Ta informacja rodziców jest nam konieczna do zaplanowania bezpiecznych warunków pracy przedszkola.

DEKLARACJA-RODZICA-ZGŁOSZENIA-DZIECKA-DO-PRZEDSZKOLA

                                                                                                    dyrektor przedszkola
                                                                                                   s. Barbara Olszewska