Szanowni Rodzice

Funkcjonowanie jednostek systemu oświaty zostaje czasowo ograniczone w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID–19. Nauczyciele pozostają jednak w stanie gotowości do pracy. Na stronie naszego przedszkola będą zamieszczane materiały edukacyjne dla dzieci do wykorzystania w czasie wolnym od zajęć przedszkolnych, ale do edukacji zdalnej w domu by umilić dzieciom ten czas. Propozycje będą dostosowane do tematyki zajęć przewidzianych w planie dydaktyczno-wychowawczym, zgodne z podstawą programową wychowania przedszkolnego. Propozycje pracy z dzieckiem będą na bieżąco aktualizowane w zakładkach galerii poszczególnych grup wiekowych. Prace wykonywane przez dzieci w domu prosimy gromadzić i przynieść do przedszkola, kiedy zajęcia dydaktyczno- wychowawcze będą realizowane w placówce.