Wiosenne drzewo

Wróć do głównej galerii

Dzieci zdobyły wiedzę o drzewach i ich roli dla środowiska. Dobrze znają ich budowę,  wiedzą też, że należy szanować zieleń np. nie łamiąc gałęzi itp. Przystępując już do działań plastycznych widać było na ich buziach wielkie zdziwienie, kiedy oprócz zwykłego pędzla każde dziecko dostało liść niezbędny do stemplowania. Po omówieniu poszczególnych etapów pracy plastycznej dzieci z wielkim zapałem przystąpiły do pracy.