Pamiętamy o zmarłych…

Wróć do głównej galerii

W poniedziałek 30 września, dzieci z grupy ,,Biedronki” i ,,Pszczółki” wybrały się na pobliski cmentarz.

Przedszkolaki w ciszy i skupieniu modliły się, a także zapaliły znicze na grobach Sióstr Służebniczek, ks. Wacława Blizińskiego oraz kapitana Władysława Sobczyka- uczestnika walki o niepodległość Polski. Towarzyszyła nam piękna, polska złota jesień.