„Kodeks małego ekologa”

Wróć do głównej galerii

Zanim przystąpiliśmy do działania  omówiliśmy nowe pojęcie jakim jest ekologia. Następnie wspólnymi siłami ułożyliśmy „Kodeks małego ekologa”. Dzięki niemu wiemy  jakie czynności dnia codziennego mogą wpłynąć na ochronę środowiska i nie tylko, są to: np. oszczędzanie wody, energii, używanie papierowych toreb itp.

Poprzez tworzenie kodeksu uczyliśmy się również współpracy w parach – niektórym z nich  nie było łatwo.