PODZIĘKOWANIA

Więcej

AKTUALNOŚCI

Więcej

JADŁOSPIS

Więcej
O Przedszkolu

Przedszkole prowadzone przez Zgromadzenie Sióstr Służebniczek Starowiejskich to miejsce, gdzie dzieci w duchu chrześcijańskim i patriotycznym stawiają pierwsze kroki na drodze swojego rozwoju. Wychowanie oparte na wartościach i integralne kształcenie przez zabawę, to dwa filary działalności przedszkola, które przez swoją posługę pragnie wspomagać rodzinę w jej zadaniach opiekuńczo-wychowawczych. Misja przedszkola ma swoje korzenie w myśli pedagogicznej naszego Założyciela bł. Edmunda Bojanowskiego, który podkreślał, że „od dzieci trzeba zacząć odrodzenie ludzkości”. Nasze przedszkole wyrasta na wartościach i zasadach zapisanych w dokumentach, takich jak statut, podstawa programowa, program wychowania czy plan pracy przedszkola. Ich realizacja nadaje kierunek działań i jest gwarantem jakości pracy przedszkola. Ale jego serce stanowią ludzie, którzy umiejętnie wprowadzają w życie zasady, wytyczne, wartości i teorie pedagogiczne. Nauczyciele, którzy są filarem działalności wychowawczo-pedagogicznej, mając świadomość ciążącej na nich odpowiedzialności za rozwój powierzonych im dzieci, podejmują nieustanny rozwój osobowy i zawodowy. Wychowawcy w pracy przedszkolnej wprowadzają wartości i ideały, jakimi żył bł. Edmund Bojanowski, Patron naszego przedszkola, a wśród nich ważne miejsce zajmuje miłość do Boga i Ojczyzny.

Jak nas znaleźć