Zasady ruchu drogowego dobrze znamy

Wróć do głównej galerii

Zgłębiając tematykę bezpieczeństwa na drodze wykonaliśmy pracę plastyczną pt. „ Sygnalizacja świetlna”