Matka Boża objawiająca cudowny medalik

Wróć do głównej galerii

W czwartek 17 lutego gościliśmy w naszym przedszkolu Jasia Pociechę, który przybył do nas
z warsztatami teatralno-biblijnymi. Podczas tego wyjątkowego spotkania poznaliśmy historię
i symbolikę Cudownego Medalik stanowiącego pokłosie objawień Najświętszej Panny z roku 1830
w Paryżu. Matka Boża objawiła się wówczas siostrze Katarzynie Labouré powierzając jej m.in. misję wybicia medalika, który stał się narzędziem Bożego działania.

Każdy z nas otrzymał na pamiątkę medalik oraz obrazek z wizerunkiem Matki Bożej Niepokalanie Poczętej. Włączając się we wspólną modlitwę za cały świat czerpmy ze źródła łask.

O Maryjo bez grzechu poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy…”.