Instrument muzyczny

Wróć do głównej galerii

Lepienie z plasteliny jest jedną z najlepszych aktywności rozwijających małą motorykę, zdolności manualne i sprawność dłoni. W ostatnim tygodniu przed feriami rozmawialiśmy o muzyce wokół nas. Pozostając w tematyce zajęć „Poziomki” wylepiły plasteliną instrument muzyczny (cymbałki).