„Hop w kałużę”

Wróć do głównej galerii

Nasze Poziomki były niezmiernie dumne z tego, iż uczestniczyły w tworzeniu gry.  Potrafiły współpracować w zespole, cierpliwie czekały na swoją kolej, a nawet cieszyły się z wygranej kilkorga dzieci. Najbardziej obawiały się żółtego pola, które było tzw. pułapką. Dziecko, które zatrzymało się na tym kole wysłuchało i odpowiedziało na  zagadkę słowną związaną ze zjawiskami atmosferycznymi.