Poziomki – 5 latki

W Sali poziomek czas szybko płynie

Czujemy się jak w wielkiej rodzinie

Reguły z kodeksu przedszkolaka, bardzo dobrze znamy

Nawet czasami ich przestrzegamy

Na katechezie z siostrą Barbarą o Bogu rozprawiamy

Śpiewem wielbimy Go i wysławiamy.

Angielski z Panią Kasią pilnie studiujemy

Z Panem Feliksem na rytmice  nowe instrumenty poznajemy

Balet pięknie tańczymy

W szachy grać się uczymy

Nuda nigdy się nie zakrada

Bo nauka to ważna sprawa !!!

Galeria

Aktualności