Kategoria: Grupa 5 latki

W tym tygodniu nasz temat przewodni to ,,Od ziarenka do bochenka”. Mimo, iż chleb codziennie gości na naszych stołach, rzadko zastanawiamy się nad tym jak długą drogę musi przebyć ziarno rzucone w ziemię, nim kromka chleba znajdzie się w naszych dłoniach. Naszym głównym celem jest zapoznanie dzieci z procesem powstawania chleba oraz uświadomienie istotnej roli rolnika, młynarza, piekarza – bez których nie moglibyśmy cieszyć się smakiem świeżego pieczywa. Ponadto, dzieci nauczą się rozpoznawać różne rodzaje zbóż oraz będą mogły poczuć się jak prawdziwi piekarze lepiąc pieczywo z masy solnej.

Język angielski: farmer. bread, rolls, flour, baker, bakery

Plan pracy wychowawczo-dydaktycznej

dla grupy dzieci 5-letnich ,,Poziomki”

na miesiąc: wrzesień 2020

Legenda: PP- procesy poznawcze, Z- edukacja zdrowotna, E/W- edukacja emocjonalna i wprowadzenie w świat wartości, S/T- edukacja społeczna i otoczenie techniczne, J-edukacja językowa, P/E- edukacja przyrodnicza i ekologiczna, Mat-edukacja matematyczna, Pl- plastyka, Muz- muzyka, L/T- literatura i teatr, WNJ – wczesna nauka języka, R- obszar religijny.

Tydzień: III

Temat kompleksowy: Dbamy o higienę

Zabawy ruchowe:

-,,Ruch to zdrowie”

-,,Wesołe i smutne zęby”

-,,Czyste ręce”

Cele operacyjne:

Dziecko:

-podskakuje obunóż, gdy nauczyciel przestaje grać na tamburynie;

-podskakuje, gdy słyszy wesołą muzykę, chodzi ze spuszczoną głową, gdy słychać smutną muzykę;

-ilustruje ruchem etapy mycia rąk;

Data

Sytuacja edukacyjna (temat, metoda)

Zamierzone osiągnięcia dziecka (cele operacyjne)

Rodzaj aktywności

Poniedziałek

14.09

1.Rozmowa inspirowana treścią opowiadania ,,Przygoda Magdy z witaminami”.

2.Apteczka pierwszej pomocy- praca plastyczna.

-dostrzega związek pomiędzy chorobą a leczeniem;

-wie, że lekarstwa zawsze podaje dorosły;

-przestrzega zakazu zabawy lekarstwami;

-opisuje rolę lekarza, pielęgniarki oraz poznaje ich ubiór i narzędzia pracy;

-poznaje nazwy specjalności lekarskich (laryngolog, okulista, stomatolog);

-koloruje przedmioty, które znajdują się w apteczce;

-wycina obrazki i nakleja je na złożoną kartkę papieru;

J

Z

Pl

Wtorek

15.09

1.,, Jedz owoce i jarzyny-one mają witaminy!- zabawa dydaktyczna.

2.Osłuchanie z piosenką ,,Moda na czyste rączki.

,,Policzanki”- karta pracy s.7

-sprawnie klasyfikuje obrazki i uzasadnia wg jakiego kryterium (owoce, jarzyny);

-segreguje obrazki wg koloru;

-stosuje figury liczbowe dla oznaczenia ilości;

-wie, że aby być zdrowym należy jeść warzywa i owoce;

-określa tempo, nastrój piosenki;

-reaguje w określony sposób na pauzę;

-wymienia etapy mycia rąk;

Mat

Muz

Z

Środa

16.09

1.,,Mikroby”-ilustracja utworu E. Burakowskiej za pomocą pacynek.

2.Zestaw ćwiczeń ruchowych nr 2 wg M. Lipiejko.

,,Policzanki”- karta pracy s.7.

-zna sposoby ochrony przed chorobami (odpowiedni ubiór do pogody, zjadanie warzyw i owoców, mycie się);

-zna i samodzielnie stosuje etapy mycia rąk;

-wymienia miejsca, w jakich można spotkać bakterie (niemyte ręce, niemyte warzywa i owoce, kurz na podłodze);

-dostrzega związek między troską o zdrowie a chorobą (sposób ubierania się, zasłanianie ust podczas kasłania, mycie rąk);

-ustawia się w parach;

-ustawia się w szeregu;

-wykonuje skłony tułowia w przód, w bok;

-wykonuje skrętoskłony;

J,Z

Z

Czwartek

17.09

1.,,Zdrowy jak ryba”-praca plastyczna w grupach.

2.Nauka piosenki ,,Moda na czyste rączki”.

,,Przygotowanie do czytania, pisania i liczenia”- karta pracy s.4.

-odrysowuje postać na kartce papieru;

-maluje farbami używając kawałków gąbki;

-powtarza słowa piosenki;

-śpiewa piosenkę;

-ilustruje ruchem treść piosenki;

Pl

J

Muz

Z

Piątek

18.09

1.Rozmowa w oparciu o ilustracje i utwór E. Szpali ,, O Julce i jej bolącym ząbku”.

2.Zestaw ćwiczeń gimnastycznych nr 2 wg M. Lipiejko.

,,Rysuj po śladzie”- karta pracy s.9.

-wymienia zasady dbania o zęby (wizyty kontrolne u dentysty, po zjedzeniu słodyczy należy dokładnie umyć zęby, po wieczornym myciu zębów nie powinno się nic jeść i pić, z wyjątkiem wody mineralnej);

-zna etapy mycia zębów;

-przełamuje lęk przed dentystą;

-układa historyjkę obrazkową;

-stosuje określenia: najpierw, potem;

-utrzymuje równowagę podczas przejścia po linie;

-dobiera się w pary;

-ustawia się w rzędzie.

J,Z

E/W

PP

J

Z

                                  Zatwierdziła:                                         Opracowała:

                         s. Barbara Olszewska                                   Małgorzata Jasiórska

Plan dydaktyczno- wychowawczy, tydzień I- wrzesień 2020

Plan pracy wychowawczo-dydaktycznej

dla grupy dzieci 5-letnich ,,Poziomki”

na miesiąc: wrzesień 2020

Legenda: PP- procesy poznawcze, Z- edukacja zdrowotna, E/W- edukacja emocjonalna i wprowadzanie w świat wartości, S/T- edukacja społeczna i otoczenie techniczne, J- edukacja językowa, P/E- edukacja przyrodnicza i ekologiczna, Mat- edukacja matematyczna, Pl- plastyka, Muz-muzyka, L/T literatura i teatr

Tydzień: I

Temat kompleksowy: W naszym przedszkolu

Zabawy ruchowe:

,,Zabawki”;

-,,Dzieci w domkach-dzieci na spacer”;

-,,Bałagan i porządek”

Cele operacyjne:

Dziecko:

-reaguje na przerwę w muzyce, naśladując ruchem czynność związaną z daną zabawką (piłka, samochód, lalka);

-na sygnał (klaśnięcie) wraca w ustalone miejsce;

-na komendę ,,Bałagan!” naśladuje porozrzucane zabawki, na komendę ,,Porządek” siada w rzędzie

Data

Sytuacja edukacyjna (temat, metoda)

Zamierzone osiągnięcia dziecka (cele operacyjne)

Rodzaj aktywności

Wtorek

01.09

1.,,W naszej sali i w przedszkolu”- rozmowa na podstawie ilustracji, przypomnienie zasad obowiązujących w przedszkolu.

2. ,,Przedszkole- drugi dom”- zabawy ruchowe przy muzyce, nauka słów piosenki

-nazywa pomieszczenia przedszkolne i wie jak się w nich zachowywać;

-rozpoznaje wizytówkę z imieniem i cyfrą oraz potrafi ją odnaleźć w różnych miejscach;

-myje ręce po korzystaniu z toalety i przed jedzeniem;

-segreguje zabawki wg cech: koloru, wielkości

-sprząta zabawki

-reaguje na sygnały (pauza w muzyce);

– powtarza słowa piosenki z zachowaniem dynamiki (wolno, szybko);

J

PP

Z

Mat

S/T

PP

J, Muz

Środa

02.09

1.,,Jestem przedszkolakiem”- słuchanie opowiadania i rozmowa inspirowana jego treścią

2.Zestaw ćwiczeń gimnastycznych nr 1 wg M. Lipiejko

-uważnie słucha opowiadania;

-odpowiada na pytania dotyczące treści utworu

-nazywa oraz wskazuje przyczyny własnych emocji oraz innych osób;

-rysuje po śladzie (grafomotoryka s.1-2)

-na sygnał nauczyciela ustawia się w szeregu lub dwuszeregu;

-przyjmuje poprawną postawę podczas wykonywania różnych czynności

J

E/W

Pl

Z

Czwartek

03.09

1,,Rysowanie pod dyktando”- wykonanie portretu nauczyciela wg E. Gruszczyk-Kolczyńskiej i E. Zielińskiej

2. ,,Przedszkole- drugi dom”- zabawy ruchowe przy muzyce, nauka słów piosenki

-rozróżnia, wskazuje i nazywa poszczególne części ciała;

-sprawnie posługuje się ołówkiem i kredkami (prawidłowy chwyt, odpowiedni nacisk, precyzyjne ruchy);

-potrafi narysować twarz, dbając o szczegóły;

-rysuje po śladzie, koloruje najmniejsze koło (grafomotoryka s. 3-4);

-łączy ruch z muzyką;

-określa nastrój słuchanego utworu;

-powtarza słowa piosenki z zachowaniem dynamiki (wolno, szybko);

Z

Pl

Pl

Pl, Mat

Z

J, Muz

Piątek

04.09

1.,,Czy wiesz o kim mówię?”- rozwiązywanie zagadek słownych

2.Zestaw ćwiczeń gimnastycznych nr 1 wg M. Lipiejko

-zna imiona koleżanek i kolegów;

-dostrzega charakterystyczne cechy w wyglądzie koleżanki lub kolegi i rozpoznaje ich na podstawie opisu;

-reaguje na hasło: ,,Dzieci do domu!”

-dostrzega kolejność zdarzeń w historyjce obrazkowej

-w pustych okienkach rysuje tyle kropek, ile elementów znajduje na rysunku (Policzanki s.5);

-utrzymuje równowagę stojąc na jednej nodze;

-rzuca woreczkiem do celu;

-wykonuje skręty tułowia.

J

PP

Z

PP

Mat

Z

                             Zatwierdziła:                                                  Opracowała:
                         s. Barbara Olszewska                                     Małgorzata Jasiórska